Fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune, Olav Skinnes, gratulerer Vy buss med ny avtale i Indre Østfold. (Alle foto: Kjetil Gaulen/ Østfold kollektivtrafikk)

Markerte ny avtale om bussdrift – nå blir det moderne busser

Tirsdag ettermiddag inviterte Østfold kollektivtrafikk og Vy buss AS til en markering av driftsstart for ny avtale i Indre Østfold.

Markeringen skjedde ved bussanlegget til Vy Buss på Ramstadfeltet. Til stede var fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune, Olav Skinnes, Saxe Frøshaug (ordfører i Indre Østfold kommune) sammen med representanter fra Østfold kollektivtrafikk og Vy buss AS.

Østfold kollektivtrafikk og Vy buss AS inviterte til en kort markering av driftsstart for ny avtale i Indre Østfold. Fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune, Olav Skinnes, og ordfører i Indre Østfold kommune, Saxe Frøshaug, deltok på markeringen sammen med representanter fra Østfold kollektivtrafikk og Vy Buss AS.

Fylkesråd Skinnes fortalte blant annet om kollektivsatsingen i Viken og pågående prosjekter med felles pris- og betalingssystem og ny togavtale som skal gjøre hverdagen enklere for pendlerne.

ANNONSE

Vy buss vant kontrakten og er også dagens leverandør av busstjenester i regionen. Kontrakten gjelder i 9 år fra 21. juni 2021 med mulighet for ytterligere 2 års forlengelse. Kontrakten omfatter totalt 60 busser og har en samlet verdi på om lag 760 mill kr, skriver Østfold kollektivtrafikk på sin nettside.

Rutetilbudet på dagens nivå videreføres, og Østfold kollektivtransport har samtidig valgt å videreføre tilbudet med linje 9 mellom Mysen, Askim og Oslo i den nye avtalen.

– Avtalen omfatter kun nye, moderne busser med høy komfort og nytt informasjonssystem som også ivaretar kravene til universell utforming på en god måte, står det å lese videre.

Per Nilsen, regiondirektør i Vy buss (f.v.) og Børre Johnsen, direktør i Østfold kollektivtrafikk.
Foto: Adrian Sellstrøm
Foto: Adrian Sellstrøm
Mikkel A. Olseng i Vy buss som viser fra den nye servicehallen på anlegget i Mysen.
Innvendig. Foto: Adrian Sellstrøm

ANNONSE

ANNONSE

Lager musikalsk liv i smugene

Bygger fremtidens kommune i Sarpsborg