Olav Breivik. Arkivfoto: Glenn Thomas Nilsen

Gjenvalgt som styreleder for åttende gang

Gapet mellom tømmerpris og trelastpris var blant temaene som ble debattert på Viken Skogs årsmøte.

– Økte tømmerpriser er noe vi skal jobbe hardt for i tiden fremover, sier styreleder Olav Breivik, som ble gjenvalgt for åttende gang.

Olav Breivik fra Indre Østfold og omegn skogeierlag har vært styreleder i Viken Skog SA siden 2014. På onsdagens årsmøte ble han gjenvalgt, han takket for tilliten og gleder seg til fortsettelsen i arbeidet med å bygge Viken Skog til et sterkt skogsamvirke til beste for andelseierne.

– Det gjøres en fenomenal innsats i hele Viken Skog-systemet, og jeg ivrer etter å ta fatt på et nytt år. Vi har blitt en betydelig aktør i tremekanisk industri i løpet av det siste året, med Begna Bruk, oppkjøp av RingAlm og flere aksjer i Moelven Industrier. Dette er sagbruk som gjør det svært godt for tiden. Det er viktig at vi viser at vi har tro på skognæringen og at vi skogeiere bidrar med risikokapital. Vi skal være til stede i treforbrukende industri for å sikre avsetning på og konkurranse om tømmerstokken. Denne oppgaven er noe av det viktigste jeg vil jobbe videre med det neste året, sa Olav Breivik.

Trelastprisene til himmels

Trelastprisene, både i Norge og ute i verden, er på et rekordhøyt nivå om dagen. Trelastmarkedet har ikke opplevd tilsvarende siden Korea-boomen i 1951. Prisene i land som Storbritannia og USA er spesielt høye, og det påvirker også prisene her til lands. Flere av delegatene til årsmøtet var opptatt av at tømmerprisene må følge etter prisene på trelast.

– Vi jobber kontinuerlig med å sørge for at mer av verdien skal tilbake til skogeierne. Fordi trelastprisene har økt flere ganger i det siste halvåret, og nye prisøkninger kommer, har vi valgt å ha forhandle med korte prisperioder når det gjelder avtalene med sagbrukene. Tømmerprisen har steget siden nyttår, men den skal videre opp slik at skogeierne oppnår en avkastning på skogen sin som gjør det attraktivt å drive et aktivt skogbruk 365 dager i året og mulig å investere i nødvedig infrastruktur som skogsbilvei. Men det er tilbud og etterspørsel som gjelder, og i det korte bildet har sagbrukene nok tømmer. Det gjør at vi ser det nødvendig å åpne flere kanaler for eksport gjennom Viken AT Market, sa Tor Henrik Kristiansen, daglig leder i Viken Skog.

God avkastning på andelseiernes kapital i et annerledes år

Regnskapet for 2020 viste et årsresultat for morselskapet Viken Skog SA på 33,3 millioner kroner, mot 44,0 millioner i 2019. For Viken Skog-konsernet endte årsresultatet på 162,4 millioner kroner, en økning på nesten 100 millioner kroner sammenlignet med 2019.

De positive resultatene gjorde at styret kunne vedta et godt utbytte til andelseierne, nærmere bestemt 3 prosent på obligatorisk andelskapital og 3,5 prosent på tilleggskapital. Det er nær det maksimale av det samvirkeloven tillater.

På årsmøtet ble det også diskutert flere andre saker som er viktige for skogeierne, blant annet frivillig vern av skog, grunneierrettigheter og lanseringen av en ny og mer brukervennlig utgave av Viken Skogs digitale planleggingsverktøy for skogeiere – DinSkog.

Styret i Viken Skog utgjør nå disse sju:

  • Olav Breivik (Indre Østfold og omegn) – gjenvalgt som styreleder
  • Erland Lundby (Hurdal) – gjenvalgt som nestleder
  • Ragnhild Hallenstvedt (Midtre Vestfold) – gjenvalgt som styremedlem
  • Lars Fredrik Stuve (Ringerike) – nyvalgt styremedlem
  • Kristine Nore (Krødsherad-Modum)
  • Hallgeir Thorsen – ansattvalgt
  • Anders Wåla – ansattvalgt

Lars Henrik Sundby (Østre Romerike), Katharina Kirkerød (Indre Østfold og omegn) og Theodora Tangen Fretheim (Øvre Romerike) er varamedlemmer. Sundby og Kirkerød ble gjenvalgt på årsmøtet, mens Tangen Fretheim er nyvalgt varamedlem. Skobrukslederne Nils Amund Krog og Pia Schøyen er ansattvalgte varamedlemmer.

(Pressemelding)

Nortura vil ha flere uanmeldte besøk av Mattilsynet

Forbereder seg på kraftig økning i Sverige-trafikken