SAMLET: Fylkesrådsleder Tonje Brenna er glad for at samtlige partier i fylkestinget stiller seg bak tiltakspakken. Foto: Vidar Ruud/ NTB

Tverrpolitisk enighet om ny Viken-pakke på 78 millioner

Pandemien har rammet både innbyggere og arbeidsplasser hardt, og preget lokalsamfunn over hele Viken. Derfor har alle partiene i Viken blitt enige om å sette av 78 millioner kroner til tiltak retta mot barn og unge, samt styrke næringslivet og sikre arbeidsplasser.  

– Over ett år med pandemi har gjort livet vanskelig for mange. Ungdommene våre har savna vennene sine og fotballtrening, korps og en normal skolehverdag. Mange har vært permittert eller mistet jobben. Derfor er jeg glad for den tverrpolitiske enigheten om ekstra hjelp til arbeids- og næringsliv, og for aktivitet og til hjelp for barn og unge, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap).  

52 millioner til næringsliv og arbeidsplasser  

Næringslivet i Viken står fortsatt i en krevende periode. Mange bedrifter er rammet og alt for mange har blitt arbeidsledige som følge av pandemien. I den nye Viken-pakken er det tverrpolitisk enighet om å sette av over 50 millioner til tiltak for å stimulere til vekst og flere arbeidsplasser.  

– Alle deler av næringslivet har merka pandemien, og det gis 17 millioner ekstra til etablerte støtteordninger for næringslivet. I tillegg har kulturlivet hatt et tøft år, og vi trenger tiltak som treffer kulturlivet og talentene som vil ut i arbeidslivet. Derfor er vi glade for å ha fått på plass en særskilt styrking på 5 millioner til aktivitetsvekst blant unge utøvere og talenter innen alle kunstarter, sier gruppeleder for Høyre, Anette Solli.

Økt støtte til vedlikehold og ENØK-tiltak i fylkeskommunens egne bygg bidrar også til aktivitet i næringslivet og flere arbeidsplasser. Derfor vil partiene i Viken sette av 20 millioner til vedlikehold av fylkeskommunale bygg. Driftstiltak på fylkesveiene styrkes også med 8 millioner for å bidra til økt aktivitet i næringslivet og mer trafikksikre veier for folk. Eksempler på tiltak er vedlikehold og reparasjon av støyskjermer og rekkverk, utskifting av veilys, skiltutskifting og forarbeider for dekkelegging.  

– Blant de kommunale byggene som nå skal få midler til igangsetting av Gamle Hvam museum og St. Olavs Vold i Sarpsborg. I tillegg setter vi av 5 millioner til utbygging av ladeinfrastruktur for å legge til rette for fossilfri transport., både for folk og næringslivet. Behovet for utbygging er størst i de delene av Viken med lavest andel elbiler, fordi markedsgrunnlaget her er lavest, sier nestleder i fylkesrådet Anne Beate Tvinnereim (Sp).  

Styrker tiltak rundt barn og unge 

Det settes av til sammen 19 millioner kroner til aktiviteter og hjelp for barn og unge i perioden ut av pandemien. Koronapandemien og nedstengingstiltak har rammet barn og unge på ulike måter. Spesielt har flere utsatte og sårbare barn og unge fått det vanskeligere.  

ANNONSE

– Nå setter vi av 19 millioner ekstra til psykisk helse, lavterskeltilbud, tilbud innen idrett og frivillighet, tiltak for gjennomføring av videregående opplæring og å få flere unge inn i arbeidslivet. For barn og unge vil dette vil være viktige bidrag for å motvirke de negative konsekvensene av pandemien. Vi ønsker å sørge for bedre oppfølging av de som har behov og at flere får muligheten til jobb på tross av pandemien, sier Tonje Brenna.

Dette er tiltakspakken for arbeidsplasser og næringsliv:  

 • ·       15 mill. kroner til tilskuddsordninger på næringsområdet gjennom eksisterende ordninger  
 • ·       2 mill. kroner til å styrke veiledningstjenesten i fylket  
 • ·       2 mill. kroner til styrking av BIO-midler  

Vedlikeholdspakke for å skape aktivitet:  

 • ·       20 mill. kroner til styrket vedlikehold og ENØK-tiltak i fylkeskommunens bygg  
 • ·       8 mill. kroner til driftstiltak på fylkesveiene  
 • ·       5 mill. kroner til ladeinfrastruktur i Viken 
 • ·       2 mill. kroner til pakke for renere vann og vassdrag 

Tiltak for barn og unge:  

 • ·       4 mill. kroner til styrking av tiltak for psykisk helse hos barn og unge 
 • ·       2 mill. kroner til Mental Helse for utvidelse av lavterskeltilbudet i Viken 
 • ·       200 000 kroner til digitalt innhold i årets “Sommerles-kampanje” 
 • ·       1,5 mill. kroner til prosjekter for å få idretten og frivilligheten tilbake til normalen 

Tiltak for unges mulighet for utdanning og jobb:  

 • ·       9 mill. kroner for å få flere lærlinger og elever til å gjennomføre videregående opplæring  
 • ·       1 mill. kroner til at unge kan få sommerjobber som museumsverter  
 • ·       1,3 mill. kroner til prosjekt sammen med LO og NHO, for inkludering i arbeid og utdanning  
 • ·       5 mill. kroner for å støtte kulturliv og talenter  

ANNONSE

ANNONSE

Røykutvikling på sykehjem – beboere ble evakuert

Brann i rekkehus i Sarpsborg