Karoline Fjeldstad, ordfører i Rakkestad kommune. Foto: Adrian Sellstrøm

Ønskes velkommen tilbake til regionrådet

Indre Østfold regionråd har til nå vært et samarbeid mellom kommunene Marker, Skiptvet og Indre Østfold. I Rakkestads kommunestyre i mars vedtok kommunen at de trer ut av Søndre Viken regionråd og takker ja til Indre Østfold regionråd sin invitasjon til medlemskap.

Når de fire kommunene nå slår seg sammen vil dette dekke en betydelig bo- og arbeidsregion som til sammen har 60 849 innbyggere.

Under Indre Østfold regionråds møte 9. april, sier ordfører i Rakkestad, Karoline Fjeldstad, at med mange store og tunge regioner rundt oss, er det viktig at de fire kommunene Indre Østfold, Marker, Skiptvet og Rakkestad får en sterk felles røst utad.

– Vi har mange felles interesser både på vei, jernbane og næringsutvikling. Vi bør samarbeide og tenke større for å tiltrekke oss bedrifter og gjøre oss attraktive, sier Fjeldstad.

Fjeldstad påpeker at selv om Rakkestad nå takker ja til tilbudet om å bli en del av Indre Østfold regionråd, var ikke alle enige i avgjørelsen. Rakkestad ligger midt mellom Sarpsborg og Indre Østfold, og samarbeider godt på ulike områder både med Sarpsborg og Indre Østfold.

Ordfører og leder av Indre Østfold regionråd, Saxe Frøshaug, sier at Viken fylkeskommune i langt større grad ønsker samarbeid med kommuneregionene, enn med den enkelte kommune.

– Vi opplever at regionrådet i dag har fått en større betydning i samarbeid med Viken enn det Indre Østfold regionråd hadde med tidligere Østfold fylkeskommune, sier han.

I 2020 ønsket Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) en oppdatert inndeling av kommuner i funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner (BA-regioner). BA-regionen deles kort forklart inn etter tettstedstruktur, pendlerstrømmer og reisetid mellom kommunene. Det er Transportøkonomisk Institutt (TØI) som delte inn BA-regionene på oppdrag av kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i 2020. Kommunene Indre Østfold, Marker, Rakkestad og Skiptvet hører til samme bo- og arbeidsregion.

(Pressemelding)

Mossleth (Sp) vil la promillekjørere beholde førerkortet

Nedre Glomma får 77 millioner kroner