Ligger an til å få 7,1 milliarder igjen på skatten

Skattemeldingen er nå sendt ut til 1 099 000 skatteytere i Viken.

– Husk å sjekke at opplysningene stemmer og fyll ut det som mangler, slik at du betaler riktig skatt, oppfordrer skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Skattemeldingen til lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende ble sendt ut mellom 16. mars og 7. april. Selv om skattemeldingen er forhåndsutfylt, er den ikke ferdigutfylt. Det vil være informasjon som du selv må fylle inn, for eksempel om fradrag, ekstra inntekter eller verdier i andre land. Det er derfor viktig at du sjekker at opplysningen er korrekte.

Tallene viser at mange har betalt litt for mye skatt gjennom 2020. Den foreløpige skatteberegningen viser at 3 av 4 lønnstakere og pensjonister ligger an til å få skatt til gode. 2,7 millioner skattytere får tilbake til sammen 32,4 milliarder kroner. I snitt er dette 12 000 kroner tilbake på skatten.

Samtidig viser de foreløpige tallene at 1 av 4 har betalt inn for lite skatt i løpet av 2020. Én million personer får restskatt på til sammen 24,3 milliarder kroner, ifølge Skatteetatens foreløpige tall. Det er rundt 180 000 flere personer med restskatt enn i fjor.

I Viken viser de foreløpige tallene at 598 000 personer ligger an til å få i gjennomsnitt cirka 12 000 kroner tilbake på skatten. 242 000 personer ligger an til å få i gjennomsnitt cirka 26 000 kroner i restskatt.

Her finner du kommunetallene som viser foreløpig skatteberegning for 2020 

Flere detaljer rundt tallene finner du nederst i pressemeldingen.

Manglende reisefradrag og lånerenter kan forklare restskatt

Den vanligste årsaken til at du får penger igjen, eller restskatt å betale, er at privatøkonomien din i 2020 ikke ble nøyaktig det samme som beregningene i skattekortet. Skattekortet bestemmer hvor mye skatt som blir trukket av inntekten din på forskudd, gjennom hele året.

– Mange er flinke til å justere skattekortet gjennom året når de får økonomiske endringer, men ikke alle gjør det. Det er lurt å sjekke skattemeldingen nøye nå, blant annet for å sikre at du ikke ender opp med å ha betalt for mye, sier skattedirektøren.

Lavere fradrag for både lånerenter og reisevei til arbeid kan være en årsak til at noen betalte for lite skatt i 2020 og har endt opp med restskatt. I år har ingen fått utfylt fradrag for reisevei mellom hjem og arbeidssted i skattemeldingen, dette fordi færre arbeidstakere reiste til arbeidsplassen enn vanlig i 2020.

– Har du reist til jobb i hele eller deler av 2020 akkurat som du pleier, må du selv fylle ut opplysninger om dette i skattemeldingen. Du kan bruke vår kalkulator for å sjekke hvor mye fradrag du har krav på for de dagene du hadde reisevei til arbeid, sier Schanke Funnemark.

Endelig beregning kommer i skatteoppgjøret

Tallene i skattemeldingen er ikke den endelige fastsettingen av skatt. Etter skattemeldingen er levert blir den behandlet av Skatteetaten. Du mottar skatteoppgjøret når Skatteetaten er ferdig med behandling av skattemeldingen din. Hvis de forhåndsutfylte opplysninger i skattemeldingen var korrekte og du hadde ingen ekstra verdier eller fradrag å føre inn, blir resultatet mest sannsynlig likt det som står i den foreløpige beregningen.

Tidligere skatteoppgjør

Skatteoppgjøret kan komme mellom slutten av mars og slutten av oktober, men skattedirektøren forteller at de fleste lønnstakere og pensjonister vil få skatteoppgjøret sitt i april, mai eller juni.

– Leverer du og eventuell ektefelle den nye skattemeldingen på skatteetaten.no, kan du få skatteoppgjøret med penger på konto innen et par uker etter at du har sendt den inn, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark og påpeker at det ikke er en garanti for at du får skatteoppgjøret tidlig, for eksempel hvis din skattemelding blir tatt ut til kontroll.

– Dersom du ikke leverer skattemeldingen men lar den blir levert automatisk ved fristen, får du skatteoppgjøret tidligst i juni. Får du skattemeldingen din på papir og benytter deg av leveringsfritak, kommer skatteoppgjøret i august, forklarer skattedirektøren.

Les mer om forskjellige årsaker til noen får skatteoppgjøret senere: skatteetaten.no/hvorfor.

Skatteetaten hjelper deg

I den nye skattemeldingen får du veiledning og enkelte svar underveis. I tillegg finner du på skatteetaten.no alt fra reisekalkulator til fradragsveileder og en video som forklarer på en enkel måte hvordan skatt henger sammen.

Har du spørsmål, får du hjelp hvis du kontakter oss på chat, Facebook/Skattenmin eller telefon. Skattekontorene er stengt for publikum, med unntak kun for de som må møte opp personlig for id-kontroll eller farskapserklæring.

Leveringsfrist

Frist for innlevering av skattemeldingen er 30. april for lønnstakere og pensjonister, og 31. mai for næringsdrivende. Næringsdrivende må levere skattemeldingen elektronisk.

Hvis du trenger mer tid til å sjekke skattemeldingen eller finne opplysninger du skal oppgi, kan du utsette leveringsfristen automatisk med en måned ved å søke på skatteetaten.no. skatteetaten.no/utsettelse.

Du kan også delegere tilgang til å se, endre eller levere skattemeldingen din til noen andre du stoler på. skatteetaten.no/delegere.

Fylkestall

Tallene viser foreløpig skatteberegning for 2020. Både du og Skatteetaten kan endre tall i skattemeldingen før skatteoppgjøret. Opplysninger i skattemeldingen er basert på grunnlagsdata levert av tredjeparter og kan inneholde feil.

Lenke til kommunetall ligger under tabellen.

Foreløpig penger til godeMå foreløpig betale restskatt
Beløp (kr)AntallGj. snitt (kr)Beløp (kr)AntallGj. snitt (kr)
5 208 448 000340 00015 0005 336 259 000142 00038 000
2 896 279 000230 00013 0002 189 679 00092 00024 000
1 660 748 000139 00012 000897 473 00046 00020 000
1 425 922 000133 00011 000845 236 00042 00020 000
7 137 503 000598 00012 0006 190 267 000242 00026 000
1 905 167 000193 00010 000982 693 00060 00016 000
2 314 340 000214 00011 0001 549 208 00074 00021 000
1 844 814 000157 00012 000983 848 00048 00021 000
3 797 537 000320 00012 0002 513 216 000117 00021 000
2 504 506 000235 00011 0001 699 887 00084 00020 000
1 518 923 000131 00012 000731 252 00044 00017 000
171 301 00011 00015 000339 991 00014 00024 000
32 385 488 0002 701 00012 00024 259 009 0001 005 00024 200

Her finner du kommunetallene som viser foreløpig skatteberegning for 2020.

(Pressemelding)

Skrev ut 23 forenklede forelegg

– Unngå mange nærkontakter!