Illustrasjonsfoto: Glenn Thomas Nilsen

Østfold kollektivtrafikk øker prisene

Parallelt med Ruter og Brakar, øker Østfold kollektivtrafikk prisen på enkelte billettyper fra 22. mars. Billettinntektene bidrar til å opprettholde dagens kollektivtilbud.

Prisøkningen er en årlig prisjustering for å dekke inn de kostnadene kollektivtrafikken får som resultat av prisøkningen på tjenester ellers i samfunnet. Prisene på enkeltbilletter forblir de samme, mens prisen på periodebilletter øker noe. Betaling gjeninnføres imidlertid for Flex. Prisen øker i tillegg med 10 prosent for kjøretøy på Hvalerferga, og alle periodebillettene får samme pris som på buss. Samlet utgjør økningen 2,7 prosent av Østfold kollektivtrafikks billettinntekter. 

– 2020 har vært et spesielt år for oss. Vi vil takke alle passasjerene våre for deres tålmodighet og støtte, og for at de følger helsemyndighetenes smittevernregler, sier Børre Johnsen, administrerende direktør i Østfold kollektivtrafikk.

ANNONSE

Se den fullstendige oversikten over prisendringene og -økningene:

Periodebillett buss 7, 30 og 365 dager10 kr økning
Periodebillett buss 24 timer5 kr økning
Gjeninnføring av betaling Flex20 kr / 40 kr
Kjøretøy HvalerfergaØker med 10 prosent
Periodekort 30 og 365 dager HvalerfergaØkes til samme pris som på buss

ANNONSE

ANNONSE

43 elever og ansatte skal testes

Konstitueres som daglig leder