Kåre Rune Hauge, prost i Østre Borgesyssel. Foto: Åshild Moen Arnesen

Annerledes kirkepåske

Vi står foran en av kirkens største høytider, påsken, men kirken kan ikke feire påsken på ordinært vis.

– I stedet vil vi som kirke være til stede på ulike arenaer på annet vis, og vi tenker kreativt rundt det å være kirke i pandemiens tid, sier prost i Østre Borgesyssel, Kåre Rune Hauge.

Ifølge Hauge skal det lages ulike digitale tilbud, utendørs påskevandringer og annet opplegg som er smittefrie.

De nye endringene i smittevernforskriftene for Viken får store konsekvenser for kirkelig arbeid i tiden framover. Det er ikke tillatt med gudstjenester og andre samlinger i ukene som kommer, fram til 11. april.

Må foregå utendørs

– Jeg oppfordrer alle til å ta kontakt med sitt lokale menighetskontor om en har behov for noen å prate med, sier Hauge, som forteller at det fortsatt er mulig med begrenset aktivitet for barn og ungdom, men det må foregå utendørs og med god avstand.

– Vi ser og skjønner at mange opplever ensomhet og andre er svært lei alle begrensningene

Det er tillatt med gravferder og bisettelser med inntil 30 personer til stede. Dette gjelder alle gravferdsseremonier, uansett om det skjer fra en kirke eller andre bygg.

ANNONSE

– Jeg skjønner at dette er svært krevende for mange, men innenfor de rammene som er der vil vi bidra til at det blir trygge, personlige og verdige seremonier, sier Hauge, og fortsetter:

– Plassbegrensningene betyr at mange ikke får delta i gravferder til mennesker en normalt ville deltatt i. Jeg utfordrer alle til å finne andre måter å vise omsorg på hvis en ikke kan møte opp fysisk i begravelsen, sier Hauge.

Han oppfordrer også alle til å følge med på menighetenes Facebooksider og nettsider.

– Vi vil være til stede med gudstjenester, konserter og annet på nettet. I påsken vil det også være gudstjenester både i radio og på TV. Til tross for dette er det klart at mange vil savne å kunne delta på gudstjenester i våre kirker og i en normal påskefeiring.  Vi ser fram imot en tid der vi igjen kan møtes, sier Hauge.

(Pressemelding)

ANNONSE

ANNONSE

Kontrollerte trafikken – 13 førere bøtelagt

43 elever og ansatte skal testes