ILLUSTRASJONSFOTO: Glenn Thomas Nilsen

Varsler storaksjon på bussene

I uke 2 og 3 gjennomfører Østfold kollektivtrafikk en storaksjon på bussene. Antallet billettkontrollører dobles.

Børre Johnsen, direktør i Østfold kollektivtrafikk, forteller at målet med storaksjonen ikke er å «ta noen», men å sikre at flest mulig kjøper billett.

– Bussen er ikke gratis, og billettkontrollene skal bidra til at alle som reiser med bussen betaler for seg. Billettinntektene våre samsvarer ikke med antall passasjerer. Flere bruker bussen som et gratistilbud. Vi håper kontrollene kan bidra til å sikre inntektene våre, sier han og peker på at billettinntektene går til å sikre et godt kollektivtilbud.

Ivaretar smittevern

Billettkontrollørene skal overholde smittevernreglene fra myndighetene, og vil bruke både hansker og munnbind. De vil ta hensyn og holde avstand til passasjerene.

– I tillegg til å gjennomføre billettkontroller på bussene, vil kontrollørene kunne svare på spørsmål om hvor og hvordan passasjerene kan kjøpe billett. Vi ønsker å tilrettelegge for at flest mulig betaler for bussreisen, sier Solfrid Rød Olsen, markedssjef i Østfold kollektivtrafikk.

Billettkontrollørene kommer ikke til å utstede gebyrer til de som ikke har gyldig billett. Vanligvis er gebyret 700 kroner. De som ikke kan fremvise gyldig billett, vil i stedet få skriftlig informasjon om hvor og hvordan de kan kjøpe billett.

Fortsatt unntakstilstand

Det er for tiden høyt smittetrykk i Østfold-byene. Johnsen minner derfor om at myndighetenes anbefaling om å unngå å reise kollektivt med mindre man må, fortsatt gjelder.

– Nå er det ekstra viktig at anbefalingen fra myndighetene følges. Folk med samfunnskritiske funksjoner og skoleelever med fri skyss har prioritet. Vi oppfordrer alle som kan, til å velge alternative reisemåter og til å reise utenfor rushtid, sier han og minner avslutningsvis om at du bruke munnbind om du ikke kan holde 1 meters avstand til dine medpassasjerer.

(Pressemelding)

Fører målt til 63 km/t i 50-sonen

Trafikkulykke mellom personbil og lastebil