– Så langt har ingen av de to partiene ment noe om planene for Gislingrud

Samme dag som Smaalenene på lederplass trakk i tvil at SP og Ap er samstemte i spørsmålet om Gislingrud, sendte jeg innlegget nedenfor til avisen.

En uke senere har mitt tilsvar ennå ikke kommet på trykk. Det er litt problematisk når en avis tillater seg å trykke spekulasjoner og samtidig ikke åpner for korreksjon.

Her er det opprinnelige leserbrevet:

Gislingrud

Smaalenenes lederartikkel for fredag 21.08 er ikke helt i samsvar med virkeligheten. Det kan se ut til at en vil skape en motsetning mellom de to posisjonspartiene i IØ.

Så langt har ingen av de to partiene ment noe om planene for Gislingrud. Men som kjent er det et viktig punkt i avtalen mellom Sp og Ap, at vi ikke skal bygge ned dyrka mark.

Trond Andreas Enger
Gruppeleder for Indre Østfold Arbeiderparti

ANNONSE

(Leserinnlegg)

ANNONSE

ANNONSE

Fastlegetilbudet på Skjønhaug

Klart for festhelg i Drammen