– Så langt har ingen av de to partiene ment noe om planene for Gislingrud

Samme dag som Smaalenene på lederplass trakk i tvil at SP og Ap er samstemte i spørsmålet om Gislingrud, sendte jeg innlegget nedenfor til avisen.

En uke senere har mitt tilsvar ennå ikke kommet på trykk. Det er litt problematisk når en avis tillater seg å trykke spekulasjoner og samtidig ikke åpner for korreksjon.

Her er det opprinnelige leserbrevet:

Gislingrud

Smaalenenes lederartikkel for fredag 21.08 er ikke helt i samsvar med virkeligheten. Det kan se ut til at en vil skape en motsetning mellom de to posisjonspartiene i IØ.

Så langt har ingen av de to partiene ment noe om planene for Gislingrud. Men som kjent er det et viktig punkt i avtalen mellom Sp og Ap, at vi ikke skal bygge ned dyrka mark.

Trond Andreas Enger
Gruppeleder for Indre Østfold Arbeiderparti

(Leserinnlegg)

Fastlegetilbudet på Skjønhaug

Klart for festhelg i Drammen