ILLUSTRASJONSFOTO: Adrian Sellstrøm

Reduserer antall innsatte i fengslene

PRESSEMELDING: I løpet av denne uka har 126 innsatte fått fremskutt løslatelse fra norske fengsler for å redusere risikoen for koronasmitte. Så langt er det ikke registrert slik smitte hos noen innsatte.

Kriminalomsorgsdirektoratet besluttet mandag 16. mars at såkalt fremskutt løslatelse skal tas i bruk for å redusere antall innsatte i fengslene. Formålet er å minimere smitteutbrudd i fengslene blant både innsatte og ansatte, og at alle innsatte så raskt som mulig skal gjennomføre straffen i enerom. Pr. 20. mars er det fortsatt 147 innsatte som deler rom. Kriminalomsorgen arbeider med å redusere dette tallet.

Fremskutt løslatelse betyr at domfelte løslates noe før den tiden de ellers ville ha blitt løslatt. Ved fremskutt løslatelse skjer løslatelsen 10, 20 eller 30 dager tidligere enn den ellers ville ha skjedd, avhengig av dommens lengde. Fremskutt løslatelse kan gis for alle typer innsatte, men kun dersom det anses som sikkerhetsmessig tilrådelig å løslate den innsatte. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Det er rapportert inn følgende tall på fremskutt løslatelse fra fengsler med høyt og lavt sikkerhetsnivå:

RegionFremskutt løslatelse t.o.m. 19.03.20Planlagt fremskutt løslatelse
f.o.m. 19.03.20 t.o.m. 02.04.20
Region sør83
Region nord187
Region vest138
Region øst6342
Region sørvest2413
SUM12673

Det er også besluttet å stanse innkalling og mottak av innsatte til fengsler med lavt sikkerhetsnivå. Domfelte som allerede er innkalt til slik soning, gis beskjed om at de ikke skal møte.

Pr. 13. mars var det 3200 innsatte i norske fengsler og pr. 20. mars 2957, altså en nedgang på 243. Forskjellen mellom 243 og de 126 fremskutte løslatelsene er øvrige løslatelser som ville ha kommet uavhengig av koronasituasjonen. Forrige gang antall innsatte i norske fengsler var under 3000 var i 2004.

Les mer om kriminalomsorgens tiltak mot koronasmitte her (ekstern lenke)

Pressemelding fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Hotellet stenger midltertidig

Dobbel lykke for Askim-kvinne