Leder for BTAT Harder Sandvik blir intervjuet av Sogneprest Solfrid Leinebø Seljås. (Alle foto: Privat)

Bibelutstilling i Trøgstad

I anledning den internasjonale Bibeldagen 9.2. og i forlengelse av Aksjonen «Bibelen til alle i Trøgstad» pågår nå en utstilling av Bibler i mange varianter i «Torvet bok og mer» (Biblioteket i Trøgstad).

Dette er et flott samarbeid mellom alle kristne lag i Trøgstad. Sogneprest Solfrid Leinebø Seljås foretok åpning med klipping av snor på torsdag. Deretter går det slag i slag med program hver dag.

Forkynner i Adventkirken, Harald Wollan hadde bibelundervisning med tema «Jesus-bildet slik Markus maler det» på fredag. Det er høytlesning fra Markus evangelium, to ganger hver dag med ulike representanter fra menighetene.

Kateket Elin Moskvil holder undervisning om det Gamle Testamentet under tema «Bibelreisen», et undervisningsopplegg fra Bibelselskapet. Flere skoleklasser kommer på «Øystein og Chris» sin barneforestilling «Gud og vitenskapen».

1: Bibel fra Estland av 1854 som har vært nedgravd i 50 år 2: Taffelmusikk med kjente sanger mens den sosiale praten gikk. 3: Bibler i mange varianter spredt på mange bord 4:
3) Høytidelig åpning med klipping av snor. 4: Mange tok turen.

Et høydepunkt var den tverrkirkelige gudstjenesten søndag i Båstad kirke, der sognepresten talte. Representanter for alle menighetene deltok med bibellesning og bønner i gudstjenesten på Bibeldagen, med påfølgende kirkekaffe i Kirkestua.

Bibelutstillingen er mangfoldig, med et stort utvalg av barnebibler, utgaver, språk og størrelser.

En spesiell kuriositet er en bibel med gotisk skrift fra Estland av 1854, som har ligget nedgravd i 50 år i den tid Bibelen var forbudt i landet. Invitasjon har gått ut i alle postkasser i Trøgstad og er et flott vitnesbyrd om viktigheten av Bibelen, og om samhold mellom menigheter av ulike slag, som vi opplever som veldig sterkt i Trøgstad.

Høytidelig åpning med klipping av snor.

14 bøter og to førerkortbeslag

Se bildene fra russerevyen i Askim