Fire menn drept i trafikkulykker i Østfold i 2019

Indre24
4 minutter lesetid

PRESSEMELDING: Fire personer omkom på vegene i Østfold i 2019. Alle var menn. Året før mistet også fire personer livet i trafikkulykker i fylket.

Det viser foreløpige ulykkestall fra Statens vegvesen, Region øst. Snittet for de siste fem årene er 4,8 trafikkdrepte. For ti år tilbake mistet 11 mennesker livet på vegene i Østfold.

Møteulykken i en rundkjøring i Halden, hvor en 18 år gammel mann mistet livet etter en kollisjon med lastebil, er den siste dødsulykken i Østfold i 2019.

I de andre dødsulykkene mistet to menn på 28 og 30 år livet i to utforkjøringsulykker i Moss og Sarpsborg. I den siste ulykken omkom en mann på 79 år i en fotgjengerulykke etter at han ble påkjørt av traktor i Fredrikstad.

Varig nedgang

Elisabeth Bechmann, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, vegavdeling Østfold, sier ulykkestallene kan gå litt opp og litt ned fra år til år.

– Et hvert liv som går tapt på vegene er ett liv for mye. Statistikken de siste årene gjør oss trygge på at vi blant annet har fått en varig effekt av utbyggingen av E6 og E18 gjennom fylket hvor de alvorlige møteulykkene er borte på de utbygde strekningene med midtrekkverk, sier Bechmann.

Vegvesenet i Østfold har også gjennomført flere mindre tiltak for tryggere veger de senere årene med sikring av fotgjengerfelt, utbedring av svinger, kryss, oppsetting av siderekkverk, utretting av sideterreng, forsterket midtoppmerking (rumlefelt) og innføring av forkjørsregulering på en del strekninger.

– Statens vegvesen vil fortsette dette arbeidet i 2020, og har fokus på sikkerhet for fotgjengere og syklister, sier Bechmann.

Det er en økende satsing på gang- og sykkelveger i Østfold, særlig i Sarpsborg og Fredrikstad hvor Bypakke Nedre Glomma utløser mange gode gang- og sykkeltiltak. 

Hånda på rattet

I Region øst (Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold) omkom 30 mennesker i trafikken i 2019 mot 28 året før. 26 av de 30 var menn.

ANNONSE

Bedre akuttmedisin, tryggere veger, tryggere biler, effektiv kontrollvirksomhet og godt informasjonsarbeid, er viktige årsaker til tallet på trafikkdrepte er redusert til 1/3 i Norge i forhold til 2002 da Stortinget vedtok Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde på vegene.

Bedre akuttmedisin, tryggere veger, tryggere biler, effektiv kontrollvirksomhet og et godt informasjonsarbeid er viktige årsaker til at det er en synkende trend med færre dødsulykker.

– Trafikksikkerhet krever møysommelig arbeid over lang tid, og fordrer innsats på mange forskjellige områder og samarbeid mellom de ulike etatene, sier Bechmann.

Føreransvar

Samtidig understreker hun ansvaret bilførerne har.

– Til syvende og sist er det bilføreren som har hånda på rattet. Hvis vi alle holder oss edru, våkne, bruker bilbelte, avpasser farten etter forholdene og tar hensyn til hverandre, gir vi et svært viktig bidrag for å få ned tallet på drepte og hardt skadde på vegene, sier vegvesen-direktøren.

(Pressemelding)

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.