Foto: Erik Unaas
1. november 2019

«Jonny Jern» er blitt en ideell organisasjon

Målet er å forebygge de urettferdige og unødvendige sosiale ulikhetene innen helse som øker i samfunnet.

– Vi ønsker at Jonny Jern skal bli for ernæring, det samme som Karius og Baktus er for tannhelsen. Personfigurene vi lager er morsomme formidlere, som med sang, lek og moro gir informasjon om ernæring til barn så vel som til voksne, sier Beate Riiser Wengen.

De er nå i gang med å finne ut om Jonny Jern kan bli et godt verktøy i forebyggingsarbeidet rettet mot personer med utviklingshemming. Første del av prosjektet ble gjennomført med et fem dagers opphold på Frambu. Dette var rettet mot barn med Williams Syndrom. Andre del var i Askim kulturhus med mennesker med utviklingshemming og deres pårørende.

– Vi hadde invitert andre gjester også, blant annet lokal- og fylkespolitikere. Frivillige fra Askim frivilligsentral, venner og familie stilte opp med servering av frukt og vannflasker med Jonny Jern logo. Det var veldig stas, sier Riiser Wengen.

Foto: Privat
Foto: Erik Unaas