Onsdag møtte Politiet, Nokas, Securitas, Quality Security, Protect og Skan-kontroll på Politihuset i Ski for å signere samarbeidsavtale. (Foto: Politiet)

Signerte samarbeidsavtale

Øst politidistrikt og sikkerhetsselskaper som opererer i Østfold, Follo og Romerike signerte onsdag en samarbeidsavtale.

– Dette samarbeidet vil gi oss bedre oversikt over ressurser som vi kan ha behov for å spille på ved hendelser i distriktet. Ved en større evakuering vil det være svært nyttig for oss å trekke på ressursene som sikkerhetsbransjen sitter på for å få gjort jobben raskt og effektivt. I tillegg vil vi ved å formalisere samarbeidet få mer informasjon om kriminalitetsbildet i distriktet, forteller næringslivskontakt Jan Kevin Brunvoll i Øst politidistrikt i en pressemelding.

Han opplyser at samarbeidsavtalen mellom politiet og sikkerhetsbransjen skal sikre jevnlig kontakt og samarbeid, informasjonsutveksling knyttet til etterretning, sikkerhet og ordensrelaterte saker, samt tydeliggjøre ansvar, roller og oppgaver i daglig arbeid og ved større hendelser. For å løse samfunnsoppdraget må politiet spille på lag med andre aktører og sikkerhetsbransjen er her en viktig samarbeidspartner og ressurs.

ANNONSE

FAKTA:
Den 17. januar 2018 inngikk POD og NHO en samarbeidsavtale som berører sikkerhetsbransjen. De ulike politidistriktene har siden jobbet for å formalisere samarbeidet.

Avtalen signeres. (Foto: Politiet)

ANNONSE

ANNONSE

Farmen-Erik besøkte fengselet på Momarken

Brann i Meieribyen