Kun halvparten av østfoldingene bruker alltid redningsvest

Pressemelding
4 minutter lesetid

Én av ti i Østfold bruker sjelden redningsvest, mer enn to av fem har begrensede svømmeferdigheter og hver fjerde østfolding har vært beruset om bord i fritidsbåt. Flyte oppfordrer nå til ekstra varsomhet i sommer.

I gjennomsnitt mister rundt 90 mennesker livet i drukningsulykker årlig ifølge Redningsselskapets drukningsstatistikk. Omtrent 35 av disse ulykkene skjer i sommermånedene. De fleste av disse ulykkene skjer ved fall fra land, i fritidsbåt eller under bading. I en fersk undersøkelse analysebyrået YouGov har gjort for Flyte, paraplyorganisasjonen for drukningsforebygging, svarer én av ti i Østfold at de sjeldent velger å bruke redningsvest om bord i fritidsbåt, kano eller kajakk. Mer enn to av fem østfoldinger svarer at de kun klarer å svømme mindre enn 200 meter utendørs under normalt pent vær, og en av fire innrømmer å ha vært påvirket av alkohol om bord i fritidsbåt. Tallene bekymrer Flytes medlemsorganisasjoner.

– Altfor mange gjør dårlige risikovurderinger, og utsetter seg selv og andre for fare. Skal vi lykkes å få ned antallet drukningsulykker må bevisstheten rundt risikoene ved, på eller i vann opp. Og vi må bry oss mer, og si ifra oftere, sier daglig leder i Flyte, Mia Bergmann.

Berører mange
Mer enn hver tiende av de spurte i Østfold sier at de har opplevd at noen som står dem nær har vært i en drukningsulykke, med eller uten dødelig utfall. I tillegg har en av tre opplevd situasjoner hvor de har fryktet for eget eller andres liv.

– Drukningsulykker skjer dessverre altfor ofte. Det er nesten like mange som mister livet i slike ulykker som i trafikken. Siden vi vet for lite om de ikke-fatale ulykkene er trolig mørketallene store. Derfor må det drukningsforebyggende arbeidet intensiveres, sier Bergmann.

ANNONSE

For stor aksept for tapte menneskeliv
Undersøkelsen avslører at en av åtte østfoldinger mener vi må akseptere at det går liv tapt i drukningsulykker, og kun 5 prosent mener at det er akseptabelt å miste 15 liv eller mer i løpet av den kommende sommeren. Dette er betydelig bedre enn landet for øvrig.

– Myndighetenes vedtatte nullvisjon for drukningsulykker er det eneste akseptable. Det er målet alle vi som jobber med drukningsforebygging jobber mot. Vi har ingen liv å miste rett og slett, sier Bergmann.

Kampanje skal få flere til å bry seg
Flytes sommerkampanje oppfordrer alle til å bry seg mer om hverandre i sommer. Organisasjonen ønsker at vi blir flinkere til å si ifra til mennesker som utsetter seg for risiko.
Undersøkelsen viser at vi i langt større grad gjør dette med mennesker vi kjenner enn ukjente. Eksempelvis svarer fire av fem i Østfold at de vil si ifra om noen de kjenner ikke bruker flyteplagg i om bord i fritidsbåt, men kun en av fire vil gjøre dette om de ikke kjenner personen.

– Si ifra til de som ikke bruker redningsvest i fritidsbåt.  Fulle folk i båt må bes gå på land, og mennesker som utsetter seg for risiko på badeplassen må få beskjed om at det ikke er greit. Å bry seg redder liv, avslutter Bergmann.

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.