Norge trenger en kursendring

Leserinnlegg
5 minutter lesetid

Norge er et av verdens beste land å bo i, takket være kloke valg gjort av tidligere generasjoners politikere.

Av: Niklas Kåre Andersen Wågenes,, Industri- og næringspartiet (InP)

Nå er det mer og mer som skurrer fordi styringspartiene AP og H og deres nærmeste samarbeidspartnere overlater stadig mer av styringen til EU gjennom implementering av alt som kommer av nytt lovverk gjennom EØS-avtalen.

I tillegg fører intensjonspolitikken rundt «Det grønne skiftet» til absurd politikk på flere områder, spesielt på energiområdet, der konsekvensen av politikken som føres tar fra oss konkurransefordelen vi har hatt med rimelig vannkraft. Ikke bare industri og næringsliv, men også vi vanlige folk merker dette svært godt via strømfakturaen hver måned, pluss prisstigning generelt pga høyere energipriser, Co2 avgifter m.m. Dette er en villet politikk med bakgrunn i intensjonene som ligger i Paris-avtalen. Vi i INP, Industri og Næringspartiet, mener det er på tide med endring.

INP vil ta Norge ut av EØS og forholde oss til Efta-avtalen. Dette fordi EØS-avtalen ikke er den beste for Norge lenger. Handelsbalansen for varer utenom olje og gass blir stadig dårligere, og vi betaler flere titalls milliarder for markedstilgang vi likevel har, samtidig som vi får stadig flere direktiver tredd nedover oss. Sveits klarer seg utmerket utenfor EØS.

INP vil ta Norge ut av Paris-avtalen. Dette fordi den for vår del hverken er klima eller miljøvennlig, og bare fører til symbolpolitikk som koster næringsliv og folk store summer hvert år. Regner vi med CO2 opptak i skogen og naturen vår er Norge «klimanøytralt». Det vil være mye mer fornuftig politikk for Norge å bruke mer penger på å bidra til mindre forsøpling av havet lokalt og globalt.

ANNONSE

Andre gode grunner til å velge INP ved valget neste høst er at vi krever minst 5 års yrkeserfaring fra våre sentrale tillitsvalgte, vi vil utvikle- ikke avvikle vår olje og gassnæring, vi vil ha norsk kontroll over våre naturressurser, vi sier ja til oppgradering av vår vannkraft og nei til å ødelegge store naturområder med vindkraft. INP vil satse mye på å bekjempe en økende fattigdom i Norge, både privat og kommunalt, noe som også vil komme Østfolds innbyggere til gode. I stedet for å bruke enorme ressurser på symbolpolitikk, vil vi ta tilbake sunn fornuft og tjene folket, særlig via en bedre skatte- og avgiftspolitikk. Denne vil vi skrive mer om senere.

Norge har snart 3 ganger større statsbudsjett enn f.eks. Finland med ganske likt folketall. Dette kan ikke fortsette. En av grunnene er stadig større administrasjon. F.eks. er det flere direktører i helseforetakene enn det er intensivplasser! Vi vil gjøre noe med dette, og det kan være å skrote styringsmodellen New Public Management i vårt helsevesen. Vi vil at folk skal få samme gode kvalitet i eldreomsorgen uavhengig av hvilken kommune man bor i. Lovpålagte kommunale tjenester må sikres bedre statlig finansiering.

INP mener det er viktig å vurdere hva som må til for å gjøre det mer attraktivt å få flere barn i dette landet. Så lave fødselstall som det er nå, er ikke bærekraftig for vår velferd. Vi vil gjerne ha innspill på dette feltet, men bedre fleksibilitet for småbarnsforeldre kan være en viktig ting. Kort fortalt er INP et parti med næringsvett og sosial profil. Kaken skal bakes før den deles, og den største velferden man har er å kunne klare seg selv uten å bli skattet og avgiftslegges i hjel. Likevel skal vi selvsagt ha et godt sikkerhetsnett i ett av verdens rikeste land.

Bli med og få til en viktig kursendring du også!!

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.