Frivillighetspolitikk: Østfold nest best i landet

Pressemelding
1 minutter lesetid

– Frivilligheten er en nøkkel for trivsel, fellesskap og utvikling i lokalsamfunn i hele landet. Kommuner med en egen frivillighetspolitikk legger bedre til rette for frivilligheten, sier Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge.

Tall fra Frivillighet Norge viser at én av tre norske kommuner har en frivillighetspolitikk. I Østfold er tallet mye høyere, og sammen med Rogaland og Vestfold topper de statistikken.

– Frivilligheten er alltid viktig, men nå som vi opplever dyrtid blir den kanskje viktigere for enda fler. I sommer er det mange som deltar på sommeraktiviteter for og med barn og unge, og for andre er sommerens høydepunkt å være med på å arrangere spel eller festival i nærmiljøet, sier Stian Slotterøy Johnsen.  

Et godt samarbeid mellom kommunen og frivilligheten er avgjørende for å skape gode lokalsamfunn der alle finner veien inn i et fellesskap, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen. Likevel mangler mange kommuner struktur og virkemidler for å få til gode samarbeid. 

Hver tredje kommune i Norge har en frivillighetspolitikk. I Østfold er tallet mye høyere, der 8 av de 12 kommunene har utviklet en slik politikk. I befolkningen sier 9 av 10 at det er viktig at kommunen legger til rette for frivillige organisasjoner.

Politikk virker
– Vi ser at frivillighetspolitikk virker. Kommuner som har det har mer samarbeid med frivilligheten, og legger bedre til rette for organisasjonene, sier Slotterøy Johnsen. 

ANNONSE

Forskning fra Institutt for samfunnsforskning viser at kommuner som har en frivillighetspolitikk samarbeider mer med frivillige lag og organisasjoner på flere områder enn kommuner uten en slik politikk. I tillegg støtter de mer opp rundt organisasjonene for eksempel gjennom mer driftsstøtte og flere ansatte til å bistå organisasjonene. 

– Det viser at en lokal frivillighetspolitikk er viktig for å skape større rom for frivilligheten i små og store lokalsamfunn. Om kommunepolitikerne er interessert i å ha levende lokalsamfunn må de gjøre mer for å legge til rette for de frivillige organisasjonene, sier Slotterøy Johnsen 

– Frivillige organisasjoner bidrar til lokalsamfunnene gjennom hele året. Men det kommer ikke av seg selv. Derfor bør mange kommuner tenke nytt rundt hvordan man kan støtte opp rundt de frivillige organisasjonenes aktivitet og skape bedre kommunikasjon med organisasjonene. Nå må hver kommune få på plass en helhetlig frivillighetspolitikk, sier Slotterøy Johnsen. 

Frivillighet Norge erfarer at kommuner med frivillighetspolitikk ofte har bedre kommunikasjon, bedre tilgang på lokaler, kompetanseheving og bedre tilrettelagte tilskuddsordninger for frivilligheten. I Frivillighet Norges ti frivillighetspolitiske bud presenteres hva som gir grunnlaget for en god lokal frivillighetspolitikk. Her legges det blant annet vekt på god dialog og samarbeid med lokale lag og foreninger. 

Nøkkeltall: 

 • 89 % sier at det er viktig at kommunen legger til rette for frivillige organisasjoner i en befolkningsundersøkelse gjennomført av Frivillighet Norge i 2023
 • 107 kommuner i Norge har en frivillighetspolitikk i dag, som utgjør 30 % av kommunene
 • Antall kommuner med en frivillighetspolitikk fordelt på fylker
  • Rogaland: 17 av 23, 74%   
  • Møre og Romsdal: 3 av 27, 11% 
  • Nordland: 6 av 41,15%   
  • Østfold: 8 av 12, 67%
  • Akershus: 12 av 19, 63%
  • Buskerud: 9 av 21, 43%
  • Innlandet: 14 av 46, 30%  
  • Vestfold: 8 av 12, 67%
  • Telemark: 2 av 11, 18%  
  • Agder: 8 av 25, 32% 
  • Vestland: 11 av 43, 26% 
  • Trøndelag: 8 av 38, 21% 
  • Troms: 0 av 21, 0% 
  • Finnmark: 0 av 18, 0% 
  • Oslo har frivillighetspolitikk

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.