En transportplan som sikrer forutsigbarhet og fremdrift

Leserinnlegg
5 minutter lesetid

Av Tage Pettersen og Ingjerd Schou, stortingsrepresentant for Høyre fra Østfold 
 
Nå har Stortinget stemt over Nasjonal transportplan for perioden 2025-2036. For regjeringspartiene kan det ikke ha vært den beste dagen. De klarte nemlig ikke å fremforhandle et flertall for sin egen plan i Stortinget.

På den andre siden så stod vi i opposisjonen sammen bak en rekke bestillinger som regjeringen nå må levere på.

Under debatten om planen falt det harde ord fra Arbeiderpartiets Østfoldrepresentanter om at Høyre svikter hjemfylket. Den kritikken er hul på flere måter. For det første fordi de selv ikke var i stand til å fremforhandle en enighet eller støtte til planen deres egen samferdselsminister hadde lagt frem. Og for det andre fordi Høyres forslag bidrar til at Østfold sitter igjen med samferdselsløsninger som avhjelper kø og kaos for flere langt raskere enn den planen Ap og Sp støtter.

At opposisjonen står sammen er en god nyhet for Østfold, men også for store deler at norsk eksportindustri som frakter sine varer på vei ut av landet.

En samlet opposisjon lytter til alle de stemmene som er opptatt av å ikke skrinlegge prosjekteringen av RV19 gjennom Moss. Det har i flere år blitt arbeidet med å finne den beste løsningen for denne strekningen og det er avgjørende at dette fortsetter slik at en kommer fram til en god og omforent løsning. 

Hvis vi skal mene noe med å tenke mer helhetlig, og mindre stykkevis og delt. Om vi virkelig mener at investeringene skal gjennomføres på en økonomisk bærekraftig måte. Om vi virkelig mener at vi skal løse de store utfordringene først. Ja da kan vi ikke bruke 10-talls eller 100-talls av millioner på planlegging for så å legge planene i skuffen. Som samferdselsministeren har svart tidligere; planer er ferskvare. Det betyr at alt arbeide SVV, Moss kommune, Viken og Østfold fylkeskommune, og andre, har investert de siste 6-7 årene er bortkastet om RV19 skal gravlegges på kirkegården for prosjekter samferdselsministeren fra Østfold ikke ville prioritere å ta med videre.

ANNONSE

For Høyre er det også viktig å løfte frem betydningen av å ferdigstille E18 med delprosjektet Retvet–Vinterbro. Dette er en strekning som gjenstår som en stor flaskehals på en E18 som ellers er utbygd til fire felt. Derfor ber vi regjeringen prioritere dette høyere enn de selv gjør og at en oppstart skal finne sted i første seksårsperiode av NTP.

Siden Solberg-regjeringen la fram sin NTP i 2021, har vi hatt en kostnadsvekst på veianlegg på hele 24,8 pst. Det gjør at Støre-regjeringens forslag, som de sier er på samme nivå, er en kraftig reell nedgang. Høyre har lagt seg på en nøktern økning av NTP-rammen på 5,4 pst. I tillegg gjør vi reelle omprioriteringer. Vi reduserer og effektiviserer for til sammen 47,7 mrd. kroner.

Vi vil vente med noen av de prosjektene regjeringen har lagt inn i sin plan. Det betyr imidlertid ikke at disse er skrinlagt, men fordi det mangler planer må det jobbes videre med disse prosjektene slik at de kan vurderes i neste rullering av NTP. For Høyre har det vært viktige å være så forutsigbare som mulig, og bygge vårt alternativ på tidligere prioriteringer. Ikke kaste alt opp i luften, slik Støre-regjeringen har gjort.

Derfor har vi i denne runden sagt at utbygging av dobbeltspor på strekningen Seut–Fredrikstad er et for umodent prosjekt til at det prioriteres nå. Prosjektet bør legges inn i fjerntogstrategien. I realiteten vil ikke dette nødvendigvis bety mye for fremdriften. I regjeringens plan kommer nemlig de store bevilgningene til dette prosjektet først i årene etter 2031. Ser vi hva samferdselsministeren skriver om fjerntogstrategien, så er dette et planarbeid regjeringen raskt vil sette i gang. Han skriver videre at dette vil ta utgangspunkt i dagens linjer og stasjonsplasseringer og at arealer som ikke trenger å båndlegges som følge av dette vil bli frigjort.

På tross av den historiske samferdselssatsingen under regjeringen Solberg, er det fortsatt utfordringer på både vei og bane flere steder i landet. Det er behov for å fortsette å bygge ny infrastruktur for å utvikle viktige transportkorridorer og legge til rette for vekst og utvikling i hele landet, samtidig som arbeidet for å redusere vedlikeholdsetterslepet forsterkes. Høyres samferdselsløsninger tar utgangspunkt i dette, samtidig som vi sikrer forutsigbarhet og fremdrift for prosjekter som er igangsatt.

Stem her

-1 Points
Upvote Downvote

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.