Østfold er offer for usosial grensehandelpolitikk

Leserinnlegg
4 minutter lesetid

Av Tage Pettersen stortingsrepresentant for Høyre fra Østfold

Når nordmenn strømmer til Sverige for å handle betyr det færre arbeidsplasser, mindre inntekter for bedrifter og lavere skatteinntekter til kommunene.

I altfor lang tid har norske skatteinntekter og arbeidsplasser blitt tappet fra landet på grunn av grensehandelen i Sverige. Statistisk sentralbyrå rapporterer en markant økning i grensehandelen i første kvartal 2024. Til tross for bred politisk enighet om nødvendigheten av å adressere problematikken rundt grensehandel, ser det ut til at regjeringen ikke tar grep, selv med sin egen 10-punktsplan på plass.

Østfold skiller seg ut når det gjelder grensehandel. Selv om fylket kun utgjør 5,6 prosent av befolkningen, står det for hele 29 prosent av grensehandelen. I første kvartal 2024 ble det handlet for totalt 2.470 millioner kroner over grensen, hvorav 712 millioner kom fra Østfold. Dette har negative konsekvenser for både arbeidsplasser i fylket og kommunenes økonomi, med varehandelen som særlig rammet sektor.

Svekker vi varehandelen i et lokalsamfunn, påvirker det langt flere enn Reitan og Norges-gruppen. Varehandelen er den største sysselsetteren i privat sektor og gir ofte ufaglærte, unge mennesker og studenter muligheter for jobb ved siden av skole og utdanning. Den bidrar også til arbeidsinkludering for de som har falt utenfor skole og utdanning, og gir mange ungdommer og nyankomne flyktninger en sjanse til å bygge en karriere. Det er derfor med god grunn vi må ta den økte grensehandelen på alvor. 

ANNONSE

Det er selvsagt lett å forstå at nordmenn handler i Sverige. Mange opplever økonomisk trange tider, og regjeringens høye skatter og avgifter belaster både familier og bedrifter. Ingen skal moralisere over at folk velger den billigste butikken, spesielt når den ligger så nærme som for oss i Østfold.

Grensehandel er først og fremst et politisk problem som krever politiske løsninger. Norsk varehandel har en årlig omsetning på nesten tusen milliarder kroner og sysselsetter over 360.000 mennesker. En svekkelse av varehandelen betyr derfor færre arbeidsplasser, mindre inntekter for bedrifter og lavere skatteinntekter.

Regjeringen viser dessverre liten vilje til å lytte til næringslivet. Til tross for løfter i Hurdalsplattformen om å opprette et utvalg for å se på grensehandel, har regjeringen avlyst dette. De er ikke villige til å vurdere de ulike verktøyene vi har for å oppmuntre folk til å handle i Norge fremfor i Sverige. Det er skuffende, spesielt for oss i Østfold som merker konsekvensene på lokalsamfunnet og kommunens økonomi.  

Derfor tar Høyre til orde for å se på både avgiftskutt og endringer i landbrukspolitikken for å stoppe den urovekkende utviklingen i handelslekkasjen til våre naboland. I Norge har vi høyere matvarepriser, dårligere utvalg og færre aktører enn i nabolandene våre. Nå må vi skape flere arbeidsplasser her i Østfold, og styrke konkurransen i dagligvarebransjen, slik at forbrukerne får et bedre tilbud og kommunene beholder verdifulle arbeidsplasser og skatteinntekter.

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.