Ordfører Saxe Frøshaug. Arkivfoto: Glenn Thomas Nilsen

2,6 millioner kroner til tiltak for inkludering av barn og unge

I en pressemelding skriver Indre Østfold kommune at regjeringen jobber bredt for å fange opp barn og unge som faller utenfor, for å få alle med.

Nå skal det deles ut 205 millioner til tiltak for inkludering av barn og unge nasjonalt. I tillegg til Indre Østfold kommunes tilskudd på 2,6 millioner for 2024 ble det gitt forhåndstilsagn om tilskudd på til sammen 2,7 millioner kroner for årene 2025 og 2026, skriver kommunen i en pressemelding.

– Dette er kjærkomne midler for at barn og ungdom i vår kommune skal kunne delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av bakgrunn, bosted og foreldrenes inntekt, sier ordfører Saxe Frøshaug.

Ifølge pressemeldingen er det satt av betydelig mer enn tidligere til lokale aktivitetstilbud, som blant annet skal dekke utgifter til utstyr og deltakeravgifter. Målgruppen for tilskuddsordningen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. 

ANNONSE

 

ANNONSE

Rune Lysaker er ny leder i Mysenregionen

Åtte EM-medaljer til Norge i masters