Tomter. ARKIV/ILLUSTRASJONSFOTO: Glenn Thomas Nilsen

75 000 kroner til Tomter lokalråd

– Det er et felles ansvar at vi alle skal kunne ferdes trygt i trafikken. Vi ønsker å støtte gode lokale initiativ som kan bidra til at vi når nullvisjonen, samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Han legger til at Hornnes barneskole, Trygg MC og Tomter lokalråd til sammen får 218 000 kroner.

Samferdselsdepartementets tilskuddsordning til trafikksikkerhetstiltak er en del av regjeringens satsing på trafikksikkerhet. I år deles det ut totalt fem millioner kroner til 30 prosjekter over hele landet.

– Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid. For at vi skal klare å redusere tallet på drepte og skadde i trafikken, er lokale tiltak, som Hornnes barneskole, Trygg MC og Tomter lokalråds bidrag, svært viktige. Vi har prioritert å støtte prosjekter som er innenfor de ulike satsingsområdene vi har på trafikksikkerhet, blant annet barn og unge, MC, eldre og syklister, sier Nygård.

I år har disse prosjektene fått midler:

Hornnes barneskole tildeles 100 000 kroner for å etablere sykkelbane i skolegården og merke opp eksisterende hjertesone. Sykkelbanen skal brukes når elevene på skolen tar sykkellappen og til å gjøre elevene kjent med trafikkregler, skilt og hvordan man skal opptre i trafikken. 

ANNONSE

Trygg MC tildeles 43 000 kroner i støtte til kjøretrening for motorsyklister på Rudskogen. Trygg MC avholder et lavkostarrangement for motorsyklister av begge kjønn i alle aldre. Formålet er å redusere antallet drepte og skadde MC-førere ved fokus på å bedre egne kjøreferdigheter.

Tomter lokalråd tildeles 75 000 kroner for å arrangere trafikksikkerhetsdagen på Tomter. Målet for dagen er å skape bevissthet og holdningsendring rundt bruken av refleks og synlighet i trafikken hos innbyggerne i Tomter, særlig barn, unge og pendlere.

Oversikt over alle tilskuddsmottakere i 2024 finnes her

ANNONSE

Mann tiltalt for drapsforsøk med øks

Kvinne slo ordensvakt og gjester på utested