Foto: Adrian Sellstrøm

Kollektivknutepunktet offisielt åpnet

Tirsdag ble kollektivknutepunktet i Mysen offisielt åpnet.

Det har det siste drøye året vært store anleggsarbeider i Jernbanegata og Storgata i Mysen. Nå er alt ferdig og det ble markert med taler, snorklipping og kake hvor rundt 40 personer møtte opp. En del av Storgata har fått nostalgisk preg av brostein i wienermønster.

Se bilder nederst!

Selve kollektivterminalen har vært åpen en stund, men nå som gatene rundt er ferdig, ønsket de å markere med en offisiell åpning før 17. mai.

– Dette skal være et attraktivt kollektivtilbud også for fremtiden med økt innbyggertall. Det har vært ulemper for butikker og beboere underveis, men nå er det ferdig og det er lagt vekt på høy kvalitet.

ANNONSE

Skape en levende gate
Ordfører Saxe Frøshaug og Mysenregionens leder Monica H. Strand gratulerte også med dagen. Hele prosjektet har hatt en kostnadsramme på rundt 36 millioner kroner.

Ifølge Indre Østfold kommune legger prosjektet vekt å fremkommelighet og trafikksikkerhet og skal bidra til å skape en levende gate, bedre fremkommelighet/opplevelse for pendlere, gående og syklende og bygge på historiske trekk.

– Prosjektet ivaretar kravene til universell utforming slik at alle brukere ivaretas, og at det dermed blir mer attraktivt for flere brukere. Nedre del av Storgata, frem til David Blids gate, er også en del av prosjektet og denne blir enveiskjørt mot øst. Dette blir et viktig byrom i ankomsten til Mysen, skriver kommunen i en pressemelding

ANNONSE

Psykolog siktet for seksuelle overgrep

Åttendeklassinger forlot klasserommene