ILLUSTRASJONSFOTO: Adrian Sellstrøm

Disse fylkesveiene i Indre Østfold får asfalt i år

Østfold fylkeskommune vil denne sesongen legge ny asfalt på 37 kilometer fylkesvei. Arbeidene vil starte opp i midten mai, og varer fram til oktober.

– Vi jobber hele tiden for å gjøre fylkesveiene våre bedre og tryggere, og ny asfalt er viktig for trafikksikkerheten, sier Rune Fredriksen (Ap), leder av hovedutvalg for samferdsel.

– Som trafikanter tenker vi kanskje ikke over om veien er god, men vi legger veldig godt merke til det om veien er dårlig og trenger vedlikehold. I Østfold har vi et vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene våre, og dette må utbedres steg for steg, sier prosjektleder Guro Hanssen, som er ansvarlig for vedlikehold i Østfold fylkeskommune.

Fylkeskommunen har denne sesongen valgt ut 11 strekninger som skal asfalteres i ulike deler av Østfold. Til sammen 37 km fylkesvei som vist i tabell.

Kart over de aktuelle strekningene som skal asfalteres

KommuneVeinavnVeinummerStrekningLengde
Indre ØstfoldVandugbakkenFv. 129Mysen – Momarken1,8 km
Indre ØstfoldRakkestadveienFv. 124Tveiten – Lekum3,9 km
Indre ØstfoldØrjeveienFv. 128Melleby – Søndre Bjørnstad1,3 km
Indre ØstfoldSmåbruveienFv. 1250Østre Hagen – Folkenborg1,9 km
MarkerDamholtveienFv. 1316Årnesveien – Ørje sluser4 km

Vis hensyn

Når veiarbeid pågår vil det være behov for å sette ned fartsgrensen, og av og til stoppe trafikken. 

ANNONSE

– Dessverre opplever vi ofte trafikkfarlige situasjoner der utålmodige bilister foretar farlige forbikjøringer eller ikke holder fartsgrensene. Vi ber deg som bilist om å være tålmodig og respektere fartsgrensen, og ta hensyn til de som arbeider langs veiene våre, sier prosjektleder Guro Hanssen.

Værforbehold

Det tas forbehold om at de planlagte arbeidene kan bli utsatt på grunn av mye nedbør. 

Nattarbeid

Asfaltering, og særlig fresing av asfalt, er støyende arbeider. På enkelte strekninger må vi gjøre dette om natten, der det vanligvis er mye trafikk på dagtid. 

– Vi beklager ulempen dette vil medføre for trafikantene og de som bor i området, men vi ber om forståelse for at arbeidet må gjøres, sier prosjektleder Guro Hanssen i Østfold fylkeskommune.

ANNONSE

Vi har ingen ungdom å miste!

Årets SMARTing redder norsk matproduksjon