Skiptvet E-sport disponerer 85 kvadratmeter, med tilhørende garderobe og sanitæranlegg. Foto: Morten Svendsen

Gamere løftes frem i ny forening

Lørdag inviterte Skiptvet E-Sport til åpningsarrangement. Totalt 120 mennesker fikk presentert klubbens planer og ikke minst prøve tilbudene.

Både nasjonalt og regionalt er det økende interesse for gaming og E-Sport. Det er ikke bare aktive som ser verdien av at det nå etableres møteplasser for å utnytte potensiale i dataspillkulturen.

I Skiptvet skal de tilby en sosial læringsarena som dyrker både lagspill og personlig utvikling. Målgruppen i startfasen er alle fra 12 år og langt oppover.

– I januar var Skiptvet E-Sport bare en løs idé. Arbeidsgruppa med Morten Svendsen, Aleksander Gjerstad Anderson, Kevin Anthony, Wyn Anderson og Lisbeth Holm, har gjort en fantastisk innsats. Vi klart å stable på bena penger, lokaler med PC-er og utstyr, infrastruktur og sikkerhet, en sportslig plan og avtaler med gode samarbeidspartnere, sier leder av arbeidsgruppen i klubben, Harald Aase, i en pressemelding.

(Saken fortsetter under)

På vegne av Sparebankstiftelsen Askim, har Lill Anita Strand delt ut en sjekk på 350.000 kroner til Skiptvet E-Sport. Fra v. Harald Aase, Kevin Anthony, Wyn Anderson, Lill Anita Strand, Lisbeth Holm, Aleksander Gjerstad Anderson og Morten Svendsen. Foto: Nils Arne Wahlberg

Rause givere
For å kunne få til noe slikt som dette er man ikke bare avhengig av engasjerte initiativtakere. Men også givere.

Sparebankstiftelsen Askim har bidratt med hele 350.000 kroner til klubben. De disponerer den vedtektsbestemte del av Askim og Spydeberg Sparebanks overskudd som går til allmennyttige formål.

– Skiptvet E-Sports tilbud innfrir alle våre kriterier for tildeling av penger. Klubben føyer seg inn i rekken av mange fantastiske lag og foreninger som gir verdifulle tilbud i bygda vår. Vi synes det er stas å kunne bidra til at frivilligheten lever i Skiptvet, sier Lill Anita Strand i Sparebankstiftelsen Askims styre i pressemeldingen.

(Saken fortsetter under)

ANNONSE

I første del av åpningsarrangementet presenterte Skiptvet E-Sport klubben planer for den voksne delen av gjestene. Foto: Morten Svendsen

Aase legger til at uten den tildelingen hadde de ikke vært i stand til å kunne starte opp så raskt. Samtidig ønsker han å trekke frem avtalen med Kirkelund skole. Her har både ledelsen og medarbeider ved skolen bidratt til at de har fått lokaler å være i.

– Skiptvet E-Sport har mange å takke. Vi ønsker å være den av Skiptvet Idrettslag og vi er glade for den støtten vi har fått av leder Audun Solberg og Nina Dahl Fredriksen. Vi er en del av E-sportalliansen og fra deres tilskuddsordninger er vi tildelt 112.000 kroner. Stor takk se des også til Skiptvet Lions og våre sponsorer Støten Elektro, Borg ComIT AS, Securitas, Member Media AS, Dillerud Anlegg AS og S&S Fuging AS. Folk og firmaer i vårt nettverk utgjør et kompetansemiljø. Vi håper at vi også kan bidra til å utvikle bygda på andre områder. For eksempel innen for næringsutvikling, avslutter Aase.

(Kilde: Pressemelding)

Det var folksomt under åpningen 6. april. Foto: Morten Svendsen

ANNONSE

DNT Indre Østfold inviterer til Grønn onsdag

Nå har boligmarkedet snudd