Nå blir det nytt yrkesfagbygg i Askim

Pressemelding
5 minutter lesetid

Det nye bygget skal huse skolens yrkesfaglige linjer, i tillegg til å være skolens sosiale hjerte.  

Av: Katrine Benedicte Siebke Hunstad/ Østfold fylkeskommune

Tirsdag 23. januar besøkte fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje Askim videregående skole for å få en omvisning på byggeplassen. 

– Det er gledelig at byggeprosjektet nå er i gang. For Østfold-skolen og for Askim er dette et viktig prosjekt, sier Martinsen-Evje. 

– Samfunnet har et stort behov for fagarbeidere i årene som kommer. Med det nye yrkesfagbygget ved Askim videregående skole vil vi kunne tilby våre elever en tidsriktig og relevant utdanning, som svarer på dette behovet. Det er bra for hele Østfold-samfunnet, og særlig for Indre Østfold, utdypet fylkesordføreren.  

(Saken fortsetter under)

HMS er viktig. Prosjektleder i Østfold fylkeskommune, Sigmund Sørhus, deler ut nødvendig verneutstyr til fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje og rektor Arnfinn Løken. Foto: Katrine Hunstad, Østfold fylkeskommune

Tidsriktig og relevant utdanning
Hjertet i bygget blir et teknologisenter. Dette senteret vil være tilgjengelig for alle skolens utdanningsprogram. 

– Det nye yrkesfagbygget vil ha stor betydning for skolen for kunne tilby ungdom og voksne en tidsriktig og relevant utdanning som er etterspurt i arbeidslivet. Vi får lokaler som er tilpasset dagens krav både i forhold til teknisk utstyr og HMS, sier rektor Arnfinn Løken. 

Legger til rette for tverrfaglig samarbeid
Studieretningene teknologi og industrifag, elektrofag og datateknologi og deler av helse- og oppvekstfag blir samlet i det nye, moderne bygget. Dette gir muligheter både for å ta i bruk teknologi og nye læringsmetoder, og for tverrfaglig samarbeid, både mellom de ulike yrkesfagene og med studiespesialisering. 

– Vi får samlet fagmiljøene innenfor noen av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, og det å være samlokalisert vil kunne gjøre det lettere å jobbe med prosjekter sammen. Tverrfaglig samarbeid mellom fagene blir stadig viktigere, dette ser vi blant annet ved at mekanikk og datateknologi blir stadig mer integrert med hverandre, sier Løken. 

(Saken fortsetter under)

Foto: Østavind Arkitekter AS.

Flere sosiale møteplasser
Det nye yrkesfagbygget er åpent, med utstrakt bruk av glass. Dette er både for å kunne gi elever og ansatte lyse og åpne arbeidslokaler, men også for at arbeidet som gjøres i verkstedene skal bli mer synlig og en mer integrert del av skolen. 

Skolens uteområder får også en oppgradering som en del av byggeprosjektet, og både den nye skolegården og det nye yrkesfagbygget skal romme flere sosiale møteplasser for alle skolens elever.

 – Det å få en tidsriktig bygning blir veldig bra, men det er ikke bare bygget, det er hele området. Vi blir én skole. Det er motiverende, også for oss elever, sier elevrådsleder Kristoffer Falao (17). 

(Saken fortsetter under)

Prosjektleder i Østfold fylkeskommune Sigmund Sørhus forteller om byggeprosjektet. Her sammen med prosjektleder Snorre Vikdal hos J. I. Bygg. Foto: Katrine Hunstad, Østfold fylkeskommune

Et bærekraftig bygg
Det er høye ambisjoner for det nye yrkesfagbygget når det kommer til bærekraft, og bygget skal miljøsertifiseres som BREEAM: Very Good. 

– CO2-utslippet på bygget skal reduseres med 20 prosent. Dette skal vi blant annet få til gjennom bruk av solceller på tak og ny grunnvannspumpe med propan, sier Espen Andersen Strand, enhetsleder for prosjekt i eiendomsseksjonen i Østfold fylkeskommune. 

I tillegg skal prosjektet forbedre kollektivløsningen på skolen, bygge ny sykkelparkering med tak og etablere ny parkeringsplass med flere elbil-ladere. 

ANNONSE

Skolen i drift gjennom hele prosjektet
Byggeprosjektet er lagt opp slik at eksisterende skolebygg kan benyttes gjennom hele prosjektperioden. 

– Vi har lagt vekt på HMS i prosjektet og at skolen skal være i drift. Vi har for eksempel lagt anleggsveien utenom skolen slik at man kan ha vanlig skoledrift parallelt med byggeprosjektet, med minimal risiko. 

Det nye yrkesfagbygget skal stå ferdig til skolestart høsten 2026. Deretter skal eksisterende skolebygg rives, og uteområder oppgraderes. Hele prosjektet vil være klart i 2027. Totalentreprenør er J. I. bygg AS. 

(Saken er lånt fra Østfold fylkeskommune)

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.