Kan bli 10 200 kroner i bot for mobilbruk i bil

Pressemelding
3 minutter lesetid

Bøtesatsene skal opp, om regjeringen får det som de vil. – Dette er andre gang på kort tid bøtesatsene skal økes. Spørsmålet er om stadig høyere bøter virker etter hensikten, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

I februar i år økte bøtesatsene for brudd på veitrafikkloven med 30 prosent. Nå vil regjeringen øke satsene igjen, for å holde tritt med prisveksten. NAF mener økningen kommer for tidlig.  

– Det var mye skepsis til den forrige økningen, og om det ville virke etter hensikten. Vi etterlyser en grundig gjennomgang om de økte bøtene faktisk har hatt en effekt på trafikksikkerheten og om det har blitt færre lovbrudd etter økningen, sier Handagard.  

Skulle få ned ulykkene 

Hun viser til at da regjeringen skrudde opp bøtesatsene i februar i år, ble det begrunnet med trafikksikkerhet. Da forsvarte regjeringen økningen med det høye antallet trafikkdrepte i 2022.  

– Nå har vi enda et år med et høyt antall omkomne i trafikken. Hvis høyere bøter ikke virker inn på antall lovbrudd eller ulykker, fremstår økningene mer som begrunnet i et behov for å få inn penger til statskassen enn et trafikksikkerhetstiltak, Handagard.  

Over 10 000 i bot for mobilbruk 

Med økningene som er foreslått vil boten for å bruke mobiltelefon under kjøring settes på 10 200 kroner. Det samme vil brudd på vikeplikten eller å kjøre på rødt lys.  

ANNONSE

– Settes bøtene for høyt, kan det gå imot folks rettferdighetsfølelse, sier Handagard. – Vi er i en dyrtid og bøtene er allerede på et høyt nivå. Da kan det bli oppfattet som umusikalsk med enda en økning så raskt, sier Handagard. 

Bør settes etter inntekt 

Etter økningen i februar i år ba derfor NAF Stortinget se på om et system med inntektsavhengige bøter kan være aktuelt for Norge, slik de har i Finland.  

– Det er et viktig prinsipp at en straff er rimelig og står i forhold til den overtredelsen som er begått. Det bør også gjelde trafikkbøter. I tillegg mener vi altså boten bør stå i forhold til folks betalingsevne, spesielt dersom nivået settes så høyt som regjeringen her legger opp til, sier Handagard.  

Bakgrunn:  

Regjeringen vil øke bøtesatsene (forenklet forelegg) med 4,9 prosent, i tråd med forventet prisvekst. Endringen har akkurat vært på høring. Satsene ble sist oppjustert 1. februar 2023. Da var økningen på 30 prosent. Også i 2022 økte satsene. 

Etter økningen vil satsene bli slik:  

  • Bruk av mobiltelefon, øker til 10 200 kroner   
  • Brudd på vikeplikten samme, 10 200 kroner  
  • Kjøre på rødt lys, samme 10 200 kroner  
  • Brudd på forbudsskilt, 8 200 kroner  
  • Kjøre i 61 km/t i 50-sone: 5 650 kroner  

Stem her

ANNONSE

Stikkord
Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.