Fortsatt nærskoleprinsipp i Østfold

Pressemelding
4 minutter lesetid

Flertallet i Fylkestinget i Østfold fylkeskommune har vedtatt at søkere til videregående skole i Østfold fortsatt blir prioritert ved sin nærskole.  

(Pressemelding)

På fylkestingsmøtet 22. desember vedtok fylkestinget i Østfold at nærskoleprinsippet fortsatt skal ligge til grunn for inntaksordningen til videregående skole for skoleåret 2024/25. 

– Jeg er veldig glad for at majoriteten i dag ønsker at elevene våre skal ha rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eleven i fylket, og som har den linja de ønsker å gå på, sier Camilla Aas (Ap).

(Saken fortsetter under)

Camilla Aas. (Arkivfoto)

Søkerne blir prioritert ved sin nærskole

Nærskoleprinsippet går ut på at den skolen med ønsket utdanningsprogram som ligger nærmest søkerens postnummer, vil være søkerens nærskole. Søkerne kan fritt søke seg til utdanningsprogrammene og skolene de ønsker, men vil bli prioritert til sin nærskole. 

Siden skolenes opplæringstilbud er ulikt, kan en søker ha flere nærskoler. Til utdanningsprogram som finnes på få skoler, vil alle kunne søke på lik linje og bli prioritert likt. 

– Denne modellen gjør at flere får kortere skolevei, noe som også vil gi lavere skyssutgifter. Samtidig blir søkerne fordelt i henhold til hvor de bor, ikke hvilket resultat de oppnådde på grunnskolen. Det vil gi større variasjon internt på hver skole, og minske faren for «A- og B-skoler», sier Aas. 

Debatt i fylkestinget

Innstillingen til Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt, Pensjonistpartiet og uavhengig representant Arnstein Koch Engebrigtsen om fortsatt nærskoleprinsipp ble vedtatt med knappest mulig flertall, med 22 mot 21 stemmer. 

Flere tok til orde for fritt skolevalg, som gir elevene muligheten til å søke seg fritt til det utdanningsvalget de ønsker i hele fylket. Niklas Memic-Eriksen (Frp) gjentok forslaget fra fylkesutvalget om å innføre fritt skolevalg, men at 5 prosent av plassene holdes av til de elevene som har behov for å gå på nærskolen sin. Høyre og Venstre stilte seg bak dette forslaget, som Krf og INP også stemte for. 

ANNONSE

– Elevene selv ønsker en langt friere variant enn det nærskoleprinsippet legger opp til. La oss lytte litt mer til elevene i saken, la dem være herre i eget liv, la dem selv bestemme, sammen med foreldrene, hvor de skal ta utdanningen sin. Det er ikke et vanskelig valg å ta, selv som 16-åring, og jeg har fullstendig tillit til at elever, sammen med sine foreldre, klarer å sette seg ned og gjøre grundige vurderinger og grundige undersøkelser om hva som er best for dem, så Memic under debatten. 

– Vi hører stadig vekk at fritt skolevalg innebærer et karakterbasert opptak. Det er bare delvis riktig. Fritt skolevalg vil i noen tilfeller basere seg på grunnskolepoeng, og vil kanskje kreve at elevene strekker seg og forbereder seg for å komme inn på den skolen eller det studieprogrammet man ønsker seg. Men det er sannsynligvis, for de aller fleste, lettere å påvirke egne skoleresultater enn det postnummeret foreldrene bor på, sa Glenn Håkon Melbye fra Høyre. 

I tråd med fylkeskommunedirektørens anbefaling

Beslutningen om å videreføre nærskoleprinsippet er i tråd med fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak. Bakgrunnen for forslaget er at det er svært kort tid mellom vedtaket om ny inntaksløsningen og søkingen til videregående opplæring for skoleåret 2024/2025 åpner. Fylkeskommunedirektøren skriver videre at det vil være mulig å forberede og vedta en annen inntaksordning for skoleåret 2025/2026. 

– Jeg vil takke fylkestinget for en god debatt, og er glad for at vi nå har landet på en endelig inntaksordning for videregående skole i Østfold for skoleåret 2024/2025, sier fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje. 

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.