Indre Østfold og klagesaker hos Statsforvalteren

Leserinnlegg
4 minutter lesetid

I kommunestyremøtet tirsdag 14. oktober stilte Indre Østfold Høyre spørsmål relatert til hvordan kommunen skal sikre helhetlig oppfølging av barn og unge med funksjonsnedsettelser, hvor også saksbehandling og prosesser ble adressert.

Av: Rowena von Ohle , Ann-Karin Løken og Tommy Wilson/ Indre Østfold Høyre

Svaret fra ordfører og administrasjonen var av det vage slaget;

* «barn og unge med sammensatte behov krever sammensatte løsninger»

* «unngå at mange skal bli kasteballer»

* «kommunen har rutiner for oppnevnelse av koordinatorer for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester»

I direkte møter med noen innbyggere vet vi at det er innrømmet utfordringer blant annet med holdninger i vår kommune. I valgkamp og utad ellers så har man i stort henvist til hvor flinke man har vært i 4 år.

Ordfører henviser til omstillingsprogrammet som ny kommunedirektør har initiert, og Indre Østfold Høyre hilser dette omstillingsprogrammet varmt velkomment.

Ikke bare har Indre Østfold Høyre indikert det samme som Kommunedirektøren – det ble i valgkampen beskrevet av posisjonen som urealistisk og mere til – Indre Østfold Høyre har også tidligere tatt til orde for en helhetlig gjennomgang av kommunens prosesser og rutiner. Rett og slett for å avdekke hvordan samhandlingen med innbyggerne er og har vært, spesielt relatert til «Koordinering og Inntak».

Råd for personer med funksjonsnedsettelse hadde sitt konstituerende møte 21. november, og i dette møtet bestemte rådet å be om en orientering om omstillingsprogrammet ved sitt første møte i januar 24.

Vi erkjenner at det ofte kun er de negative sakene som kommer i media og på sosiale medier, men det er betegnende hvordan foreldre oftere og oftere ser seg nødt til å gå offentlig ut med sine saker hvor Statsforvalteren har gitt de medhold i klagesakene som de har sett seg nødt til å anlegge mot Indre Østfold kommune.

Vi er kontaktet av innbyggere som kan henvise til at det som utenfra ser ut som trenering av prosesser – saker som har tatt 5/6 ÅR fra foreldre første gang var i kontakt med kommunen. I sitt svar i kommunestyremøtet 14. november svarer ordfører og administrasjonen at saksbehandling skal framstå «på en god og profesjonell måte hvor innbyggere skal behandles med respekt og ivaretakelse» uavhengig av hvorvidt den enkelte får innvilget en tjeneste eller ikke.

Det er fint å ha slike målsetninger, men klagesakene til Statsforvalteren, foresattes bruk av advokater osv. tyder på at måloppnåelsen i så fall er veldig for lav!

ANNONSE

Det synes for oss å være alarmerende mange saker hvor Statsforvalteren henviser til at vår kommune ikke forstår hvordan de ulike rollene som verge og foresatt utøves, hvor kommunen tolker lover og regler feil osv.

Vi kan ikke ha det slik noen av våre innbyggere opplever.

* Vår kommune skal være en JA- kommune og vi skal være den foretrukne bo- og arbeidsmarkedsregionen

* Det skal være attraktivt å bo og leve i Indre Østfold kommune!

(Leserinnlegg)

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.