Kompetansen på psykisk vold må styrkes

Leserinnlegg
4 minutter lesetid

I anledning FN-dagen 25.11. 2023 var det en rekke markeringer rundt om i landet rundt avskaffelse av vold mot kvinner.

Av: Rita Sletner (medlem Venstre Helsenettverk og gruppeleder Indre Østfold Venstre) og Kine Camilla Tøften (representant Viken Høyre Kvinneforum og kommunestyremedlem Indre Østfold Høyre)

Dagen åpnet særlig opp for et tydelig fokus på vold i nære relasjoner. Et tema som man må jobbe målrettet mot – hver eneste dag – for å redde liv. Her er kompetaneøking – og kompetansedeling den viktigste nøkkelen.

TMH (Teknologi, Menneske, Helse) er en ideell organisasjon som deler kunnskap og kompetanse om vold i nære relasjoner. De stod bak Nettverkskonferansen hvor Kine Tøften v/Viken Høyre Kvinneforum, Rita Sletner v/Venstres Helsenettverk holdt åpningsinnlegg og paneldebatt. I tillegg var det representanter fra bla Dixie, Notzy, krisesenteret, DPS, Helse og utvikling for alle og Landsforeningen for etterlatte. Det det bla i samspill med ofre for vold som også hadde møtt opp, samlet innspill til hvordan ulike sektorer og hjelpeinstanser kan og bør jobbe for å styrke hjelpeapparatet og oppnå økt kunnskap og kompetanse om psykisk vold i nære relasjoner.

Kine Tøften holdt et åpningsinnlegg om hvordan systemet og hjelpeapparatet kan tilrettelegges bedre for å avdekke og hjelpe ofre for psykisk vold. Og gikk nærmere inn på hvilke tjenester voldsutsatte møter på veien ut av volden og hvilke utfordringer og muligheter som finnes.

Rita Sletner fulgte opp med en tverrfaglig samtale og debatt med bla spesialister, ofre for vold, psykolog og lege rundt temaet: «Hvordan kan vi løse utfordringene innen psykisk vold og psykisk helse? – Hvor butter det? Og hva er veien å gå videre?»

Utfordringen som kommer til syne uavhengig av hvor i landet man bor er at det er vanskelig å avdekke vold i nære relasjoner – og i de tilfellene det avdekkes er det vanskelig å få god nok hjelp. Krisesenterene peker seg ut som de som har størst kompetanse på psykisk vold, men det knytter seg større utfordringer når ofre møter tjenestene i kommunen som barnevern, helsetjenesten, skoler, familiesenteret, barnehager. Også møtet med rettsvesen er for mange en sterk påkjenning fordi det er for lite kunnskap om psykisk vold blant dommere og sakkyndige.

ANNONSE

Vi er glad for at vi er en kommune som har et eget krisesenter, i tillegg er Indre Østfold kommune blant de kommunene som har en egen handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Men det kreves at den følges opp og at vi påser at det tverrfaglige samarbeidet fungerer, samt at det er nok kompetanse på psykisk vold særlig i de tjenestene som møter barn og barnefamilier direkte; barnevern, helsetjenesten,  familievernkontor, Nav, helsestasjon, skoler og barnehager.

Krisesenteret innehar den helt spesifikke kompetansen og ressurser til å avdekke vold i nære relasjoner, psykisk vold, traumer og har ressurser til å følge opp på en forsvarlig måte som det kreves. Dette er en spesialkompetanse som ligger i krisesenteret i form av at de har opplevd skjebnene tett på kroppen.  Derfor må vi også jobbe for mye mer kompetanseoverføring mellom krisesentrene, barnevern, NAV og øvrige tjenester i kommunen. Det vil kreve at vi jobber mye mer målrettet mot en delingskultur av kompetanse på tvers av tjenestene fremover. 

(Leserinnlegg)

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.