Vil styrke innsatsen rundt problempunkter på vintervegene

Pressemelding
3 minutter lesetid

Statens vegvesen vil styrke trafikkovervåkingen og sette i verk tiltak raskere for å hindre køer og åpne vegene når det oppstår akutte problemer vinterstid.

Dette er noen av læringspunktene som trekkes fram i den interne evalueringen som er gjort etter snøværet på E18 ved Ørje 30. og 31. oktober.

Forberedt på vinterføre

Statens vegvesen konkluderer med at beredskapen i forkant var god i henhold til fastsatt driftsstandard på E18. Det var varslet kraftig snøvær og entreprenørene var godt forberedt. Brøytekapasiteten var på plass og det ble satt i gang salting av vegnettet både før og under snøværet.

De fleste trafikantene hadde tatt konsekvensen av at vinteren kom for fullt til Østlandet denne dagen, men det oppsto problemer fordi enkelte tunge kjøretøy ikke var skodd for vinterføret. Flere vogntog sperret vegen og den øvrige trafikken ble stående fast i mange timer.

Problemene ble forsterket av at også brøytebilene og bergingsbiler fikk problemer med å komme seg fram på grunn av de fastkjørte vogntogene og midtrekkverket på strekningen. Det er begrensede omkjøringsmuligheter, og disse ble også blokkert etter hvert.

Bedre samhandling

– I første omgang har vi gått gjennom hendelsen og vurdert Statens vegvesens egen innsats og sett på forbedringspunkter. Nå skal vi evaluere videre sammen med politiet, fylkesberedskapsrådet og de berørte kommunene, slik også samferdselsministeren har bedt oss om, sier direktør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Bjørn Laksforsmo.

ANNONSE

– Vi er godt fornøyd med innsatsen fra entreprenøren Mesta med sine underentreprenører under hendelsen. Men vi ser i ettertid at Statens vegvesen ikke var raske nok til å fange opp og ta grep når hendelsen eskalerte. Vi fikk derfor ikke satt inn nødvendige tiltak raskt nok, sier han.

Flere tiltak

Bjørn Laksforsmo understreker at det er den enkelte trafikant som har ansvaret for å ha rett dekkutrustning og for å tilpasse fart og kjørestil til vær og føre.

– Samtidig vil vi vurdere flere tiltak som kan styrke evnen til å handle raskere når det oppstår problemer på vintervegene. Flere kameraer og værstasjoner på kjente problemområder kan bedre trafikkstyringen, og havarilommer, kjettingplasser, driftsåpninger i rekkverk og utvidede vegskuldre er blant tiltak som gjør at hendelser kan håndteres raskere.

Statens vegvesen vil også vurdere om vegtrafikksentralene bør ha myndighet til å rekvirere bergingsbiler og om utekontrollressursene kan brukes enda bedre for å forebygge problemer ved skiftende og krevende vær og i håndteringen av akutte hendelser.

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.