Nominert til Klimaprisen 2023

Nå er det klart hvem som er nominert til Klimaprisen 2023. Prisen anerkjenner enestående innsats og engasjement for klimaet.

En av de nominerte er Mitt grønne bidrag – Indre Østfold kommune.

«Mitt grønne bidrag» er en holdningsskapende kampanje i samarbeid mellom Indre Østfold-regionen (Indre Østfold, Marker, Rakkestad og Skiptvetkommuner) og 13 samarbeidspartnere innen frivillig sektor. Indre Østfold-regionen har til sammen 61 500 innbyggere. Kampanjen fokuserer på sirkulærøkonomi og har som mål om å dulte befolkningen i retning av en mer sirkulærøkonomisk hverdag. Målgruppen var ungdom, voksne og eldre. Kampanjeperioden var fra uke 35 til uke 44.

I tråd med Indre Østfold-regionens sirkulære strategi vil kommunen tilrettelegge for reparasjon, ombruk, gjenbruk, og delingskultur, og vil bidra til å endre holdninger hos kommunens innbyggere slik at man kan redusere unødvendig forbruk.

ANNONSE

Prisen deles ut under Klimakonferansen i Fredrikstad 28. november. De nominerte til Klimaprisen 2023 har alle hatt fremragende bidrag til klimaomstilling og utvikling av løsninger som adresserer de presserende klimautfordringene verden står overfor. De har vist en bemerkelsesverdig forpliktelse til å redusere karbonavtrykket, fremme fornybar energi og inspirere andre til å følge i deres bærekraftige fotspor.

Takknemlig jury 
Klima Viken, Klima Østfold og Klimapartnere Viken uttrykker takknemlighet for de nominerte sine bidrag til å skape en mer bærekraftig fremtid. Juryen er imponert over deres lederskap og dedikasjon til å gjennomføre nyskapende løsninger som ikke bare adresserer dagens klimautfordringer, men også legger grunnlaget for en mer bærekraftig fremtid.

Klimaprisen 2023 er en anerkjennelse av at klimaendringene krever samarbeid og inspirerende lederskap på tvers av sektorer. Alle de nominerte har vist at det er mulig å kombinere økonomisk suksess med ansvarlig forvaltning av planetens ressurser.

(Pressemelding)

ANNONSE

Far og datter med salgsutstilling i Båstad

– Teamet på Scandic Brennemoen er fylt med stolthet