Rekordstort ønske om flere togavganger

Pressemelding
5 minutter lesetid

Nå lanseres ruteplanen for 2024. Togselskapene vil kjøre flere tog: på fire år har søknadene økt med 20 prosent. Problemet er at det ikke er plass ute i sporet.

Det er Bane NOR som lager ruteplaner for person- og godstog i Norge. Togselskapene søker til oss om avgangene de vil kjøre på sine ruter, og vi prøver å få det til. I 2024 er imidlertid etterspørselen langt større enn kapasiteten på jernbanen.

– Vi er glade for at stadig flere vil reise miljøvennlig med tog, og transportere gods på skinner. Problemet er at det har blitt for trangt om plassen. Det går også utover punktligheten og vår evne til å håndtere hendelser i trafikken, forteller Henning Scheel, konserndirektør Kunde og marked i Bane NOR.

Stor etterspørsel etter jernbane

I juni fortalte vi om at kapasiteten på jernbanen er sprengt fra Lysaker til Bodø, og fra Oslo til Kongsvinger og riksgrensen.

– Derfor blir det ikke en stor økning i tilbudet i 2024 og flere strekninger blir erklært overbelastet, forteller Scheel.

Ruteplanen for 2020 ble laget i desember 2019 da økningen på jernbanen var stor og korona var et ukjent fenomen. I år har togselskapene søkt om nesten 20 prosent flere avganger, sammenlignet med den gang.

Kjører i kø på skinnene

Politikerne, togselskapene og Bane NOR ønsker at så mange som mulig skal velge klimavennlige togtransport hver dag. Denne satsingen har gitt oss flere avganger, mange reisende og mer godstransport på jernbanen.

Samtidig blir punktligheten dårligere. Feil ute i sporet fører til flere forsinkelser enn tidligere. Det er rett og slett fordi det går flere tog på skinnene. En stopp i trafikken forplanter seg og får konsekvenser for flere avganger.

ANNONSE

Det kan sammenlignes med når en bil får motorstopp i rushtiden, og køen hoper seg opp på veiene. Forskjellen er at 95 prosent av det norske jernbanenettet er enkeltsporet.

– Det er Bane NORs mål at ni av ti persontog skal gå i rute. Det er vanskelig med dagens trafikkmengde på vår gamle og stort sett enkeltsporede jernbane. Forsinkelsene plager oss, fordi vi vet at hver hendelse påvirker folks avtaler og gjøremål sier Scheel.

Påvirker folks avtaler og gjøremål

I tillegg sliter den store trafikkmengden ned infrastrukturen raskere enn vi har klart å vedlikeholde den.

Bane NORs innspill til Nasjonal transportplan i år var at vi ønsket å prioritere punktligheten, ruste opp jernbanen og øke kapasiteten i sporet.

Uværet «Hans» og styrtregnet i august viser hvor viktig det er at vi gjør en stadig større del av sporene flom- og rassikre.

– Utfordringen er å finne balansepunktet mellom kapasitetsutnyttelse og punktlighet. Vi vil kjøre flest mulig tog, så punktlig som mulig. I tillegg må jernbanen vedlikeholdes, så situasjonen ikke forverres. Det krever et godt samarbeid mellom Jernbanedirektoratet, togselskapene, og oss, sier Scheel.

FAKTA – Tilstanden på dagens jernbanenett i tall

  • Jernbanen i Norge består av 4200 kilometer med spor.
  • Ett persontog erstatter om lag 600 biler, mens ett godstog fjerner rundt 30 lastebiler fra veiene.
  • 94 prosent av det norske jernbanenettet er enkeltsporet. Seks prosent er dobbeltspor.
  • Over 90 prosent av det norske jernbanenettet ble bygget for mer enn 60 år siden, og en stor del av jernbanen er langt eldre.
  • Etterslepet på vedlikehold (altså hvor mye penger som skulle vært brukt for å sette hele den norske jernbanen i god stand) vil ved utgangen av 2023 være på over 31 milliarder kroner. Dette beløpet øker år for år.
  • 21 prosent av jernbanenettet trenger fornyelse, viste rapporten «Infrastatus 2022», som ble offentliggjort i juni.
  • Ny ruteplan trer i kraft søndag 10. desember og gjelder for ett år.

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.