Har vår kommune råd til å lønne to heltidspolitikere på toppen i politisk ledelse?

Leserinnlegg
4 minutter lesetid

Siden vi ikke har ubegrenset med midler i vår kommune må vi prioritere. Det ansvaret har vi som politikere. Vi skulle derfor heller sett at deler av varaordførergodtgjøringen ble benyttet på tjenester til innbyggerne.

Av: Rita Sletner, gruppeleder (Venstre), Mona Wendelborg, gruppeleder (KrF) og Kine Camilla Tøften, kommunestyrerepresentant (H)

I kommunestyremøte 10. oktober ble politikernes godtgjøring vedtatt. H, KrF og V fremmet fellesforslaget om maks 50 % godtgjøring av varaordfører. Dette stemte også FS, Rødt og INP for. Flertallet med Ap, Sp, SV, MDG og Frp stemte for 80 % med tillegg av møtegodtgjørelse, som beløper seg til nærmere 1 million kroner.

Årsaken til at vi gikk inn for maks 50 % stilling/godtgjøring, er at kommunen står ovenfor store oppgaver som vil kreve klare økonomiske prioriteringer. Vi mener at sittende varaordfører har gjort en god jobb, men skiller sak og person og stiller oss spørsmålet om kommunen har økonomisk spillerom til å lønne to heltidspolitikere på toppen i politisk ledelse.

Ut ifra dagens økonomiske situasjon er det åpenbart at vi politikere må prioritere hardt fremover for å sørge for at innbyggerne får kommunale tjenester av kvalitet innenfor lovverket som vi er forpliktet til. Da må vi prioritere at mest mulig av økonomien går direkte til tjenestene som treffer innbyggerne og deres utfordringer i hverdagen.

Vi ser at kommunen er inne i en fase hvor budsjettene presses på alle nivåer innenfor kjerneområdene kommunen skal levere av tjenester til innbyggerne. Det gjelder spesielt innen helse, eldreomsorg og skole.

Levekårsundersøkelser i vår kommune viser blant annet at vi har store utfordringer knyttet til fattigdom og barns oppvekstsvilkår. Kommunen har behov for nye skolebygg og større vedlikeholdsprosjekter og vi må sørge for å ta vare på stadig flere eldre og syke.

ANNONSE

Vi har ikke hatt noen evaluering av behovet for en varaordfører i full stilling, denne stillingen er fremforhandlet som et krav fra Arbeiderpartiet. Når vi i tillegg ser at ordfører og varaordfører ofte opptrer på samme arena, mener vi at det her er rom for å frigjøre midler.

Varaordfører har i forrige periode hatt en avlønning med 80 % av ordførerlønnen. Posisjonen har valgt å øke lønnskostnadene ved å sette maksgrensen på 90 % av ordførerlønnen. Vi stiller spørsmål om varaordfører skal være ordførers stedfortreder, og steppe inn når ordfører er forhindret, eller om ordfører har delegert visse oppgaver til varaordfører, eventuelt hvordan oppgavene er fordelt dem imellom?

I disse tider hvor de aller fleste innbyggerne har det langt mer trangere enn normalt, burde man fra toppen vise til en større moderasjon fremfor å øke godtgjøringen av varaordfører med de signaleffektene det medfører.

Vi burde heller prioritere å løse utfordringene som Levekårsundersøkelsen har avdekket. Vi må heller styrke tjenester i kommunen som jobber med å redusere fattigdommen i kommunen. Et område som bør styrkes er bla Helhetskoordinatorene i NAV som jobber spesifikt mot lavinntektsfamilier og barn som trenger det.

(Leserinnlegg) 

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.