La barn være barn

Leserinnlegg
3 minutter lesetid

Av: Bjørnar Grønbech (4. kandidat) og Mona Hovland Wendelborg (ordførerkandidat), Indre Østfold KrF

Her om dagen kom en ukjent mor bort og stilte følgende spørsmål:

Hvorfor må barna mine lære om kjønnsideologi i barnehagen? Hun reagerte også på at datteren hadde fått beskjed om å møte opp i barnehagen i gutteklær, og guttene i jenteklær. Hva ønsker vi å lære våre små barn? KrF er opptatt av både mangfold, inkludering og respekt for hverandre. Spørsmålet er hvordan vi gjør det på best mulig måte?

I rammeplan for barnehagene står det at det skal fremmes respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Barnehagen skal bidra til trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd, samt forebygge krenkelser og mobbing. Alle barn skal kjenne seg trygge og inkluderte i barnehagehverdagen, og være en viktig støtte i barns identitetsutvikling.

Det å skape et inntrykk av at kjønn er noe flytende, og som alle kan velge hva de vil være, ligger som et krav i rammeplanen? Er det innenfor læren om respekt for individet og ulikhetene?

KrF mener at:

• Barnehager, skoler og institusjoner som møter barn og unge ikke skal være arenaer for ideologisk kamp der den biologiske kjønnsforståelsen tilsidesettes, men sikre at alle barn og unge blir møtt med forskningsbasert faglighet, omsorg og respekt for sin identitet og sine grenser.

• Styrke lærernes kunnskap om kjønn, kjønnsidentitet og seksuell orientering, slik at barnehage og skole ikke er avhengig av å benytte eksterne miljøer og interesseorganisasjoner i opplæringen.

Barnehagen skal ikke være en arena for ideologisk kamp der den biologiske kjønnsforståelsen tilsidesettes, men sikre oppdatert og forskningsbasert kunnskapsformidling og bidra til at alle elever blir møtt med respekt for sin identitet og sine grenser.

Barn skal få være barn, også i et samfunn med plass til alle. Organisasjonen Rosa Kompetanse har fått innpass i landets barnehager og skoler. Hvorfor er lærer satt på sidelinjen og eksterne miljøer ansett nødvendig akkurat på dette området? Skolen, og langt mindre barnehagen, bør ikke være en arena for ideologiske kamper, verken når det gjelder kjønnsideologi, eller på andre områder. I likestillingens navn burde man eventuelt la andre organisasjoner som ønsker innpass i barnehage og skole, også få det.

Vi heier på mangfold, på respekt for individet og på at man tar ulike valg gjennom livet. Det vi stiller spørsmål om er hvorfor èn organisasjon skal særbehandles og slippe til i barnehager og skoler og hvorvidt budskapet holder seg innenfor rammeplanen. Det er ikke de voksnes oppgave å skape usikkerhet hos barnehagebarn knyttet til eget kjønn.

La barn være barn – det er vi voksne som i stor grad påvirker barnas holdninger. Da bør vi starte med oss selv, og la barna lære respekt og åpenhet på en naturlig måte.

(Leserinnlegg)

ANNONSE

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.