Jon Einar Aandal. Foto: Glenn Thomas Nilsen

Hvor ble det av eldreomsorgen?

Alle er vel enige om å gi våre eldre en verdig alderdom. Noe man i snart 30 år har snakket om. Og som det er bred politisk enighet om. Men hva er gjort og hva gjøres? 

Av: Jon Einar Aandal, listekandidat Indre Østfold FrP

Det prates og loves over en lav sko. Løfter uten praktisk innhold som vi stadig blir skuffet over.  Gårsdagens partilederdebatt føyer seg inn i mønsteret for debatter rundt emnet eldreomsorg de siste 30 årene.

Vår befolkning blir stadig eldre. Og dermed flere eldre som har behov for hjelp i det daglige.  Og hva slags oppgave har politikerne opp i dette?

Politikere skal ha som oppgave å bidra til at samfunnet skal fungere. Og at alle skal ha det bra. Er det slik det fungerer i praksis?

Hva er det som gjør at eldreomsorg i kommunen vår ikke er dekkende nok i forhold til behovet? Er det ikke avsatt penger nok fra sentralt hold? Nå er det jo vanlige folks tur sa Jonas for to år siden. Og i vår kommune er det Ap og Sp som styrer. Som det også er på Stortinget. Da burde det vel være mye enklere å få til et eldreløft nå enn før. 

ANNONSE

Da H og FrP sammen med V og KrF styrte på løvebakken så kom det stadig vekk stikk fra opposisjonen om at det var for lite satsing på helse og omsorg. Men har det blitt noe bedre med AP og Sp i regjering og i kommunestyret?

Jeg savner et felles løft for de eldre og andre som trenger omsorg. Et felles løft hvor alle partier bidrar til et forlik på øremerkede midler for eldre og trengende. Eller skal man fortsette å prate uten å handle i enda 30 år?

FrP ønsker en løsning hvor helse og omsorg gjerne blir konkurranseutsatt med støtte fra staten for å nå de målene som de styrende politikere de siste 30 år har lovet. Det holder ikke lenger å si at man kun skal ha kommunal drift. Det ser vi alle sammen. 

Vi mener at eldreomsorgen er underfinansiert og vil ha tilbake statlig finansiert omsorg (SIO),slik at vi slipper å kutte i en tjeneste for å gi til en annen.

La det nye kommunestyret sette seg sammen og bli kjapt enige om veien videre. Og deretter følge opp. Det vil gi signaler om handlekraft og gjennomføringsevne. 

(Leserinnlegg)

ANNONSE

ANNONSE

Starter opp gågruppe for kreftrammede

Levende lokalsamfunn