Ny kurs for eldreomsorgen

Leserinnlegg
4 minutter lesetid

KrF vil ha ny kurs for eldreomsorgen i Norge og Indre Østfold. Vi lever lengre, er friske lengre, men samtidig bekymrer mange seg for å bli gammel.

Av: Mona Hovland Wendelborg (ordførerkandidat) og Bjørnar Grønbech (4. kandidat) i Indre Østfold KrF

Derfor er det på tide å styrke fellesskapene rundt de eldre, sørge for et mer tilgjengelig aktivitetstilbud og styrke eldreomsorgen. Ingen skal bekymre seg for å bli gammel.

Alderdommen handler først og fremst om å leve. I et aldersvennlig samfunn må samfunnet tilrettelegges og tilpasses den enkeltes behov for fellesskap, aktivitet og trygghet.

Antallet eldre vil øke i årene fremover. For å møte et større omsorgsbehov, må det planlegges for dette.

Andre partier peker på en ensretting, der kommunene skal få stadig mer ansvar. Den offentlige omsorgen må styrkes og forbedres, men vi må tørre å tenke nytt. Vi trenger en mer moderne tilnærming som legger opp til økt valgfrihet for den enkelte. Derfor må vi også sikre ideelle og private tilbud, og tilrettelegge for at pårørende kan påta seg en rolle. Familie, venner og frivillighet står for omtrent like mange timer omsorg som den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Derfor ønsker KrF også å få på plass en egen pårørendestøtte for eldre med omsorgsbehov, i tillegg til å styrke den offentlige eldreomsorgen. Ytelsen skal være en statlig, skattefri ordning hvor nære pårørende kan få økonomisk bidrag for å ta en større del av omsorgsoppgaven for eldre utenfor institusjon.

Pårørendestøtten kan muliggjøre at flere eldre opplever seg trygge og får hjelp av familien eller andre pårørende, samtidig som den offentlige helsetjenesten skal ivareta den enkeltes behov på riktig nivå, uavhengig av om den eldre bor tett på sine pårørende eller ikke. Pårørende skal ikke erstatte helsepersonell! Men en slik ordning vil kunne gi større valgfrihet til familiens eldste og de pårørende.

KrF ønsker å gi mer tid til hverandre.

Vi vet at mange eldre er ensomme.

Derfor vil vi blant annet innføre spisevenner og matgledekorps, slik at alle eldre skal ha noen å spise sammen med.

KrF vil også at hjemmetjenesten skal bestå av faste team, slik at man skal slippe å forholde seg til et stort antall mennesker. De som kommer hjem til deg, inn i hjemmet ditt for å hjelpe, de skal kjenne deg.

ANNONSE

For det er så enkelt som dette: Det skal være godt å bli gammel.

Indre Østfold KrF vil blant annet:

  • gjennomføre forebyggende hjemmebesøk hos alle eldre fra fylte 80 år
  • ta i bruk ny velferdsteknologi som øker livskvaliteten for bruker
  • sørge for nok personell med kompetanse i sykehjem og hjemmebasert omsorgstjeneste
  • tilrettelegge for aktiviteter og møteplasser for eldre
  • tilpasse sykehjemsplasser etter et stadig økende behov
  • at kommunen skal styrke demensomsorgen og ha egen demenskoordinator
  • tilrettelegge for trivsel på sykehjem med smakfull og næringsrik mat
  • legge til rette for godt samarbeide med frivillige, for eksempel med besøksvenn eller spisevenn
  • sikre tilgjengelige pårørenderom på sykehjemmene
  • opprette dagsenter ved alle sykehjemmene

Eldreomsorg handler ikke om system, det handler om mennesker.

KrF vil ha en omsorgstjeneste hvor systemet passer til den som er eldre og ikke den eldre skal måtte tilpasse seg systemet.

(Leserinnlegg)

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.