Bjørnar Grønbech og Kamilla Synnøve Pletten Aasgard. Foto: Indre Østfold KrF

I alkoholpolitikken skal hensynet til de sårbare alltid veie tyngst

Altfor mange barn lider under vokses alkoholmisbruk. For KrF er en liberalisering av alkoholreglementet helt utelukket. Hensynet til barna og de som lider skal alltid veie tyngst!

Av: Kamilla Synnøve Pletten Aasgard (2. kandidat) og Bjørnar Grønbech (4. kandidat) i Indre Østfold KrF

Når andre tar til orde for å endre reklameforbudet på alkohol, er KrFs svar klart og tydelig: reklameforbudet skal fortsatt ligge fast! Vår viktigste jobb er å beskytte de som lider på grunn av alkoholproblematikk, ikke bidra til økt salg.

Grunnen til at alkoholindustrien ønsker å reklamere for sine produkter er jo selvfølgelig for å selge mer. Vi vet at reklame gir økt forbruk og økt forbruk gir mer avhengighet. Dette rammer først og fremst de barna, og de som er alkoholavhengige.

Reglene rundt alkoholreklame er der for å beskytte de menneskene som har brukt årevis på å komme seg ut av alkoholmisbruk og ikke minst for å beskytte alle de barna som lider under dette. Ifølge Folkehelseinstituttet lider så mange som 90 000 barn under voksnes alkoholmisbruk. Det er 90 000 for mange, og et godt bevis for at en liberalisering av alkoholloven er en veldig dårlig ide. Det er uaktuelt for oss å bidra til at dette tallet skal bli høyere. For KrF vil det alltid være hensynet til barna som veier tyngst.

ANNONSE

Vi har gjennom mange år jobbet frem et strengt regelverk. Det er i respekt de som har kjempet sin livs kamp for å komme ut av avhengighet, og som ønsker å kunne leve et liv uten å måtte forholde seg til slik reklame, og det er for å beskytte de som rammes av andres avhengighet.

Da KrF gikk i regjering fikk vi viktige gjennomslag for norsk alkoholpolitikk. Hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk ligger fast. Det gjelder for Vinmonopolet, salg- og skjenketider, avgifter og reklameforbudet. KrF sier klart og tydelig nei til en liberalisering av norsk alkoholpolitikk!

Hensynet til barna skal veie tyngst. Alltid.

Indre Østfold KrF vil:

*arbeide for å redusere alkoholmisbruk

*ha strengere bevillingsregler innen skjenkepolitikk, og sørge for hyppige kommunale kontroller på skjenkesteder

*legge ansvaret for skjenkepolitikken tilbake til kommunestyret

*at alkoholutsalg holder stengt julaften – med tanke på barna

(Leserinnlegg)

ANNONSE

ANNONSE

Ja til søndagen som fridag

Spiselige ville vekster