Nå blir det redusert fremkommelighet på riksvei 22

Statens Vegvesen skal gjennomføre trafikksikkerhetstiltak på deler av riksvei 22 mellom Mysen og Kjennersvingen. Mandag 14. august settes de første veisperringene opp.

Statens Vegvesen, avdeling Vedlikehold øst 2, skal gjennomføre trafikksikkerhetstiltakene på deler av riksvei 22 mellom Mysen og Kjennersvingen til høsten.

Det skal gjennomføres kantforsterking og/eller breddeutvidelse, utbedring av sideterreng og vegetasjonsrydding på fire steder:

  • Mysen, omtrent ved Fiskerudveien 2
  • Trømborg kirke, omtrent ved Kildeveien 41
  • Nord for Rakkestad, omtrent ved Mysenveien 277
  • Kjennersvingen, ved Kjennertjernet

Arbeidet vil medføre at sørgående kjørefelt stenges helt i arbeidsperioden på alle fire stedene. Det vil bli satt opp lysdirigering av trafikken. I starten er det trefelling og vegetasjonsrydding som skal gjennomføres. Etter hvert skal det utføres noen sprengningsarbeider, som vil medføre full stenging av veien i opptil 15 minutter om gangen. Det skal ikke sprenges ved Mysen, kun ved Trømborg, Rakkestad og Kjennersvingen. Nærmere informasjon om sprengningsarbeidet vil bli gitt. 

Det er ikke planlagt arbeid på kveld eller natt, men indre kjørefelt vil være stengt hele døgnet.

ANNONSE

Brukere av vegen oppfordres til å finne alternative ruter i rushtrafikken.

Arbeidstiden er planlagt som følger:

  • Kjennersvingen:         Fra midten av august til slutten av september
  • Nord for Rakkestad:   Fra slutten av august til slutten av september
  • Trømborg:                  Fra slutten av september til slutten av oktober
  • Mysen:                       Fra slutten av september til slutten av oktober

De første veisperringene vil bli satt opp mandag 14. august.

ANNONSE

Stigende vannstand i Glomma og Øyeren

Idretten er viktig!