Idretten er viktig!

Leserinnlegg
2 minutter lesetid

Alle skal ha tilgang på et godt og variert idrettstilbud uavhengig av bosted, alder, funksjonsevne og økonomisk status. 

Av: Kine Camilla Tøften (listekandidat), Indre Østfold Høyre

Idrett er en arena der vennskap, nettverk og psykisk og fysisk helse styrkes. Alle penger som bevilges her vil gi langt mer tilbake.

Politikere og administrasjon må jobbe sammen for forutsigbare rammevilkår for idretten og de frivillige. Uten frivilligheten stopper idretten opp.  Vi har en kommune med et mangfold av tilbud innen idrett. Høyre er opptatt av å bevare eksisterende tilbud og støtte opp om nye. Vi er også opptatt av at det legges til rette for at alle barn, uavhengig av familiens inntekt, skal få være med på aktiviteter på fritiden med det fellesskapet det innebærer.

Høyre har i inneværende periode sørget for at det nå blir en 100 % stilling idrettskoordinator i kommunen. Vi ønsker også å legge til rette for et godt samarbeid mellom idrettsrådet, det organiserte idrettsmiljøet og kommunen som arenaeier og har den neste perioden programfestet flere tiltak som skal styrke dette arbeidet videre:

ANNONSE

  • Beholde 100 % stillingen som idrettskoordinator gjennom overføringer innenfor dagens stillingsramme
  • Skape arenaer hvor ungdom kan møtes til egenorganiserte fritidsaktiviteter
  • Innføre Fritidskortet
  • Legge til rette for utøvelse av E-sport på alle tettstedene
  • Støtte arbeidet med et økt antall treningsflater innendørs og utendørs i samarbeid med idrettsrådet
  • Etablere samarbeidsavtaler mellom kommunen og idrettslagene når det gjelder drift og vedlikehold
  • Legge til rette for en fotballhall i Askim sammen med videregående skole

Uten politisk innsats er det vanskelig å opprettholde et bredt og variert idrettstilbud med frivilligheten på laget i kommunen. Høyre vet hva dette betyr for barnefamilier, frivilligheten, barn og unge – så her står vi stødig med dere!

(Leserinnlegg)

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.