Arkivfoto: Tolletaten

Tolletaten beslagla 385 kilo hasj på Svinesund

Med hjelp av skanner og tjenestehund avdekket tollere på Svinesund 385 kilo hasj om kvelden søndag 16. april. Narkotikapartiet var skjult i en last med grønnsaker. 

Områdeleder Asle Farberg bekrefter at tollbeslaget er av de største hasjbeslagene noensinne i Norge. Han berømmer tollerne for godt utført tollerarbeid blant annet ved å ta ut riktig transport til utvidet tollkontroll.

Tollerhund markerte

Narkotikaen ble avdekket da tollere ved Svinesund tollstasjon tok ut et vogntog til skanning. Skanneroperatøren oppdaget uregelmessigheter i lasten. Tolletatens erfarne flerbrukshund Mike, som er trent til å finne både narkotika og sigaretter, markerte på samme sted som avviket i lasten framsto for skanneroperatøen. Tollerne oppdaget flere pakker blant grønnsakene etter at emballasjen var fjernet. 

-Tolletaten er godt kjent med at betydelige mengder narkotika blir forsøkt smuglet blant lovlige varer. Nok en gang viste kombinasjonen tollskanner og søkshund seg som effektive og verdifulle instrumenter for å hindre at store narkotikapartier når norske brukere, påpeker områdeleder Asle Farberg.

ANNONSE

Farberg leder Tolletatens område Øst, som blant annet omfatter de tre største landevegs grenseovergangene mot Sverige – Svinesund (E-6), Ørje (E-18) og Magnormoen (riksveg 2). 

Gateverdi på 40 millioner kroner

Når Tolletaten i Norge avdekker narkotika, blir politiet rutinemessig varslet. Politiet overtar da tollbeslaget og den videre etterforskingen av smuglingsforsøket. 

– Tollbeslaget utgjør 400 000 brukerdoser og har en gateverdi på 40 millioner kroner, opplyser områdeleder Asle Farberg.

(Pressemelding)  

ANNONSE

ANNONSE

Programmet for IndrePride er klart

Trafikkulykke i Damholtveien