Marker skole. Arkiv/ illustrasjonsfoto: Glenn Thomas Nilsen

Vil bygge ny skole

Marker Arbeiderparti vil starte bygging av ny skole i neste kommunestyreperiode.

Av: Amanda Ødegaard Fosser og May Britt Heed, listekandidater for Marker AP

Hvis vi skal være en attraktiv bo-kommune for de som bor her, og som tiltrekker oss nye innbyggere, så må vi ha en oppdatert, moderne og funksjonell skole.

Hvorfor ny skole?

Skolen er både en arbeidsplass og en plass for læring. Her legges en stor del av læringsgrunnlaget og plattformen barna skal ta med seg videre i livet. For å lykkes med det er det viktig at dagens skolebygninger er innrettet for å gi og stimulere til et godt funksjonelt arbeids- og læringsmiljø. Skolen slik den fremstår i dag tilfredsstiller ikke i tilstrekkelig grad de funksjonelle brukerkravene til en moderne skole. Dagens moderne undervisningsform krever helt andre typer rom og arealer enn den gamle bygningsmassen vi har i dag, kan tilby.

Det er behov for mange, forskjellige spesialrom, andre typer grupperom og helt annerledes, utformede fellesarealer enn det vi har i dag. Det er stort behov for bedre, tilrettelagte arbeidsplasser for lærerne og bedre, tilpassede møteplasser, både for lærere og elever.  Vi vil ha best mulig oppvekstsvilkår for våre barn og da må vi tilrettelegge for økt trivsel og læringsmiljø.

(Saken fortsetter under)

ANNONSE

May Britt Heed (f.v.) og Amanda Ødegaard Fosser. Foto: Marker Arbeiderparti

Bygningsmessige forhold

Dagens skole er utdatert i forhold til blant annet brannsikkerhetskrav, ventilasjon og lysforhold. Bygningene møter ikke nye energi og miljøkrav. Det er også stort oppgradering -behov av basseng og garderober. Men ved å «flikke» på de eksisterende lokalene og oppgradere til å møte de tekniske kravene, vil vi likevel sitte igjen med en utdatert bygningsmasse, lite tilpasset en moderne undervisningsform.

Har vi råd til ny skole?

En oppgradering av eksisterende skole vil være fordyrende for å nå målet om en moderne funksjonell skole. Så vårt svar på om kommunen har råd til å bygge ny skole nå, så er svaret ja. Det er mer kostnadseffektivt med nye, tilpassede lokaler, med moderne tekniske løsninger, energieffektivt og billigere å drifte. På lengere sikt vil det være den beste økonomiske løsningen, for vi ønsker en moderne funksjonell skole for fremtiden. 

(Leserinnlegg)

ANNONSE

Philip med sterk kjøring tross frustrerende resultat

Trygg Trafikks tips til å øve på skoleveien