Fra venstre: ordfører Saxe Frøshaug, Sigmund Lereim, Trygve Einar Westergård og varaordfører Kathrine Hestø Hansen. Foto: Indre Østfold kommune

KS hedersmedalje til Trygve og Sigmund

I mange år har Kommunesektorens organisasjon (KS) delt ut hedersbevis til folkevalgte og ansatte.

To av kommunens mangeårige folkevalgte ildsjeler Trygve Einar Westgård og Sigmund Lereim, er nå tildelt hedersbevis og medalje. 

– Medaljen kan tildeles folkevalgte og ansatte som har utført en fortjenestefull samfunnsgavnlig virksomhet av særlig betydning for sin kommune eller fylkeskommune. Vi gratulerer og setter stor pris på innsatsen som er lagt ned, skriver Indre Østfold kommune på sin nettside.

ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

VISA-uken ble avsluttet med forestilling

Tidligere LO-leder Yngve Hågensen er død