Bergsjøtjern i Skiptvet. Arkivfoto: Tanja Isabelle Jørgensen Chylewski

God badevannskvalitet i Skiptvet

Flere ganger i løpet av badesesongen blir det tatt vannprøver for analyse fra badeplassene på Nes, Bergsjøtjern og Glennetangen i Skiptvet.

I uke 23 ble de tatt prøver og vannprøvene er vurdert etter folkehelseinstituttets Vannkvalitetsnormer for friluftsbad.

– Resultatene etter første prøveuttaksrunde viser at den bakteriologiske kvaliteten var i klassen «god» ved de tre badeplassene. Det er bare til å nyte varmen og det gode badevannet, skriver Skiptvet kommune på sin nettside.

(Kilde: Skiptvet kommune)

ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Oppstart av arbeider på Spydeberg kunstgress

Fremskrittspartiet til kamp for gode barnehager