Stor gress- og skogbrannfare

Etter mye varme og tørt vær den siste tiden har det ført til stedvis meget stor gress-, lyng- og skogbrannfare i distriktet.

Skogbrannfarevarselet (se Skogbrannfareindeks (met.no)) viser spesielt stor skogbrannfare i tiden fremover.

– Indre Østfold brann og redning minner alle om det generelle bålforbudet. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill i og i nærheten av skog og annen utmark. Brannvesenet oppfordrer alle til å vise den største aktsomhet i forhold til bruk av ild. Skader oppstått som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann, kan medføre straffeansvar. Vis også stor forsiktighet ved skogsdrift og bruk av skytebaner, skriver Marker kommune på sin nettside.

Videre står det følgende:

– Det må nøye vurderes om det er forsvarlig å ta i bruk grill- eller kokeanretninger og utstyr som kan bidra til at vegetasjon antennes. Dette gjelder også på kommunens tilrettelagte grillplasser. Det må også vurderes om det er forsvarlig å tenne røyk og røyke i nærheten av skog og annen utmark i den tørre perioden vi er inne i nå. Vi vil også henstille innbyggere og tilreisende i våre kommuner, som er på besøk, har tomt i eller i nærheten av tørr vegetasjon, til å utvise den største forsiktighet. 

(Kilde: Marker kommune)

ANNONSE

ANNONSE

12 gode råd mot båttyveri

En person mistet førerkortet i laserkontroll