Tomter skole. Arkivfoto: Glenn Thomas Nilsen

Asbest avdekket på Tomter skole

Torsdag ble det kjent at Indre Østfold kommune har avdekket asbest i flere rom ved Tomter skole.

Eiendomsavdelingen har informert rektor om at kommunen vil starte med prøvetaking og utbedringer umiddelbart i de rommene det gjelder.

– Rektor har i samråd med eiendomsavdelingen besluttet å stenge alle berørte rom med umiddelbar virkning. Rommene vil ikke bli tatt i bruk før nye prøver er foretatt og nødvendige utbedringer er utført av firma Recover AS. Skolens FAU er informert og støtter beslutningen, skriver kommunen på sin nettside.

ANNONSE

Anbefaler vask av tøy

Det er også besluttet å anbefale foresatte om å vaske tøy som har blitt oppbevart i aktuelle garderober. Tøyet vil bli sendt med elevene hjem i lukket, navnet pose.

– Skolen har laget plan for alternative læringsrom for de klassene dette gjelder. Foresatte er informert vi skolens meldingssystem Skooler.

ANNONSE

Tøff kamp om VM-poeng for Oliver

Får dekket kostnader for oppdeling