Økte inntekter til Marker kommune

Pressemelding
3 minutter lesetid

Marker kommune vil få mer enn 900000 kroner i frie inntekter, det betyr noe hvem som styrer, sier ordførerkandidat for Marker Senterparti, Sylvia Brandsrud.

Hun sikter til at kommuner ikke lenger skal bli straffet økonomisk ved at de ikke slo seg sammen, slik Solberg-regjeringen sørget for ved å endre reglene for basistilskuddet. Regjeringen foreslår at 143 kommuner får til sammen 100 millioner kroner i kompensasjon for dette tapet. 

Her kommer mer faktainformasjon:

– Nå har jobben med å fjerne et av Solberg-regjeringens tvangsgrep, gjennom å gi penger tilbake til de kommuner som har lidd det største tapet av ordningen

– Ordningen med gradert basistilskudd ble innført av Høyre-regjeringen i 2017 som en del av kommunereformen. Hensikten var å tvinge flere kommuner til å gå inn for kommunesammenslåing, ved å økonomisk straffe de som ikke gjorde det

– Høyre-regjeringens ordning med gradert basistilskudd innebærer at kommuner som er såkalt «frivillig» små, ikke får den samme grunnfinansiering som andre kommuner til å gi innbyggerne i sin kommune gode tjenester. denne type straff er Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjeringen grunnleggende imot.

– I 2022 er det 214 kommuner som taper på ordningen. De kommunene som relativt sett taper mest, taper årlig over 2000 kr pr innbygger i tilskudd fra staten

– Senterpartiet og Arbeiderpartiet har vært imot denne type straff helt siden Solberg-regjeringen i 2017 fremmet forslaget for Stortinget. Den gang skrev Sp, Ap og SV i en merknad at «…regjeringen og Venstres forslag ikke tåler møtet med virkeligheten. Denne merknaden ligger i sin helhet i vedlegget. 

– Regjeringen slo fast i Hurdalsplattformen at vi vil fjerne delene i inntektssystemet som straffer kommuner som ikke slår seg sammen

– Regjeringen har behov for å bruke noe mer tid for å lage et helhetlig og godt nytt inntektssystem for kommunene. Regjeringens forslag vil etter planen bli lagt frem våren 2024. Oppfølging av Hurdalsplattformen vil være en viktig del av dette arbeidet

– I påvente av gjennomgangen av inntektssystemet, vil vi for 2024 fordele 100 mill. kroner av veksten i frie inntekter til kommunene som taper mest på gradert basiskriterium. Dette kommer på toppen av den øvrige vekst i frie inntekter (som fordeles til alle kommuner)

(Pressemelding)

ANNONSE

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.