Håvard Osflaten. Foto: Privat

Bedre helsetilbud for skeive i Indre Østfold

Ifølge SSBs rapport fra 2021 er LHBTIQ-personer i Norge mer utsatt for ensomhet, isolasjon, psykiske problemer og økonomiske problemer enn resten av befolkningen.

Av: Håvard Osflaten, 2. kandidat for Indre Østfold SV

1 av 3 skeive er lite tilfreds med egen psykiske helse, ifølge undersøkelsen.

Dette er den første undersøkelsen i Norge som dreier seg om livskvalitet hos skeive. I Norge er det anslått å være cirka 7 % skeive. Da snakker man om dem som allerede er åpne om legningen og kjønnsidentiteten sin.

Transpersoner troner selvmordsstatistikken i Norge, og selvmordsforsøkene og selvmordstankene er betydelig mer utbredt blant transpersoner enn befolkningen for øvrig.

Mange skeive lever fortsatt skjult med legningen sin, og opplever at det ikke er god nok kunnskap om skeiv helse i egen hjemkommune, og at de ikke vet hvor de skal henvende seg for å få hjelp. Dette gjelder alt fra ungdom til voksne og til eldre på institusjon.

Derfor mener vi i SV at Indre Østfold kommune må bygge kompetanse om skeiv helse, og ha definert tilbud til denne målgruppen, som i dag opplever at de ikke får den hjelpen de trenger. Fordommer i helsevesenet må til livs, og kompetansen må heves. Det er viktig at de ansatte har kompetanse om samtaleveiledning og koordinering i samarbeid med fastleger, skoler, vaksinekontor og kommuneoverleger.

ANNONSE

SV vil derfor at Indre Østfold kommune skal gi sine ansatte innen helse og oppvekst tilbud om kompetansehevende tiltak om skeiv helse.

Det må undersøkes hvordan Indre Østfold kommune kan etablere et gratis lavterskel helsetilbud for skeive.

Alle skal ha frihet og trygghet til å være den de er og elske den de vil uten fare for å bli diskriminert eller trakassert. SV vil bekjempe all diskriminering av seksuelle orienteringer, kjønnsuttrykk og kjønnsidentiteter. I et likestilt samfunn kan alle åpent leve ut sin identitet, kjærlighet, seksualitet og sine kjønnsuttrykk. Da må også helsetilbudet ivareta dette.

(Leserinnlegg)

ANNONSE

ANNONSE

Brann i bygning: En person skal ha fått i seg noe røyk

Gjentar suksessen med jordbærskolen