Arkivfoto: Glenn Thomas Nilsen

Foreslår å frede D/S Turisten

Det er Viken fylkeskommune som med hjemmel i lov om kulturminner foreslår å frede dampbåten.

Høringsfrist er satt til 25. april. Forslaget har vært på høring hos involverte parter og instanser. DS «Turisten» ble bygget i 1887 ved Nylands Værksted i Christiania, og eies nå av Aremark Investering og Næringsutvikling AS.

Les mer om fredningsforsFlaget her

– Som seg hør og bør skal fredningen markeres med pomp og prakt. 12. august inviteres til stort arrangement i forbindelse med fredning av DS Turisten. Det jobbes nå med program for arrangementet, men vi kan allerede love pomp og prakt og mange prominente gjester, skriver Viken fylkeskommune.

Båten er et kjent syn på Haldenkanalen.

ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Silo sprakk – togtrafikken ble rammet

Hedrer Sørby-gutta med egen plass