ILLUSTRASJONSFOTO: Glenn Thomas Nilsen

– Nå er det på høy tid å sluttføre prosjektet

Før fylkesvalget ble splittet i tre nye fylkeslag vedtok Viken KrF en resolusjon om ferdigstillelse av E18 Oslo-Stockholm.

– Østfold KrF vil følge opp saken videre, og vil påpeke viktigheten av at den siste delstrekningen Retvet – Vinterbro blir ferdigstilt. Strekningen er lite trafikksikker og har vært belastet med mange alvorlige møteulykker opp gjennom årene, skriver Mona Hovland Wendelborg i en pressemelding.

Hun er førstekandidat i Indre Østfold KrF og styremedlem i Østfold KrF.

– E18 utgjør den nest mest trafikkerte korridoren ut av landet, med utstrakt tungtrafikk, en stor andel pendlere samt lokaltrafikk inkludert landbruksmaskiner. Det bør settes en endelig sluttstrek for prosjektet, som Stortinget vedtok i Stortingsmelding 1999-2000. Nå er det på høy tid å sluttføre prosjektet, før det går menneskeliv tapt.

(Saken fortsetter under)

ANNONSE

Mona Hovland Wendelborg. Foto: PrivatFor 22 år siden ble det bestemt å utbygge E18 fra Vinterbro til Ørje. Nå mener Østfold KrF det er på tide å ferdigstille de siste 15 kilometerne.

– Statens Vegvesen har strekningen på sin liste over veier som bør prioriteres. Dette har nok hovedsakelig med trafikksikkerhetshensyn å gjøre. Man bør også ferdigstille de prosjektene som er igangsatt, før man starter opp nye. Med en trist utvikling av antall drepte og hardt skadde i trafikken i 2022, er ikke tiden inne for å redusere prosjektet og med de ytterligere utsettelser det vil medføre, skriver de på sin nettside (ekstern lenke).

ANNONSE

ANNONSE

Nytt strikketilbud på dagtid

Justisministeren besøkte Indre Østfold