Representanter fra samarbeidspartnerne som har signert avtalen. Fra venstre: Jon-Vidar Knold (NHO Viken Oslo), Christine Knutsen (LO region Buskerud), Olav Gammelserud (Viken fylkeskommune), Inger Anne Speilberg, (NAV Vest-Viken), Vegard Einan (NHO Viken Oslo), Siv Henriette Jacobsen (Viken fylkeskommune), Ulf Lervik (LO region Østfold), Steinar Hansen (NAV Øst-Viken), Linda Iren Karlsen Duffy (Viken fylkeskommune), Lise Westly (NAV Øst-Viken), Jan Petter Gundersen (LO region Buskerud), Oscar A. Undahl (LO region Buskerud), Morten Deila (NAV Vest-Viken)

Samarbeider for å bekjempe utenforskap hos unge

Viken fylkeskommune, NAV, NHO og LO går sammen for å øke inkluderingen av unge i arbeidslivet. Nå skal det gjennomføres et forprosjekt, der målet er at flere unge skal komme i jobb eller utdanning. Først ut er Østfold.

– Å ha en jobb å gå til er viktig for samfunnet som helhet, men spesielt for den enkelte. Det handler om å være en del av et fellesskap og få brukt sine evner, samtidig som det gir økonomisk trygghet. Utdanning er nøkkelen til å få innpass i arbeidsmarkedet. Da er det viktig med fleksible utdanningsarenaer og et tilpasset tilbud, i tillegg til de unges ønsker, sier Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder i Viken.

Samarbeidsavtale signert

Mandag signerte partene en samarbeidsavtale som skal sikre at flere unge kommer i varig arbeid eller utdanning. Samarbeidet har fått navnet «prosjekt for inkludering i arbeid og utdanning» (PIAU).

– Jeg er veldig fornøyd med at dette samarbeidet nå er på plass. At så mange unge står utenfor arbeidslivet, er en av de virkelig store samfunnsutfordringene i Viken og i Norge. Denne utfordringen kan ingen av oss løse alene, men sammen kan vi få til mye, sier Jacobsen

– Viktigheten ved at partene i arbeidslivet tar ansvar sammen med fylkeskommunen og NAV for denne gruppen, er uvurderlig for resultatet vi ønsker. Dette er treparts-samarbeidet i praksis, sier Jan Petter Gundersen, regionleder for LO Buskerud.

Varig tilknytning til arbeidslivet

Den enkelte ungdommen i prosjektet vil få en individuell oppfølgingsplan, som baserer seg på brukermedvirkning og det brede spekteret av tiltak de ulike samarbeidspartnerne kan tilby.

Utdanning kan være en vei mot målet, men det langsiktige målet er at ungdommen skal få en varig tilknytning til arbeidet. Da er det særlig viktig at det arbeidet og en utdanning de får gjennom prosjektet er basert på arbeidsmarkedets behov.

– I dagens arbeidsmarked er det både etterspørsel etter arbeidskraft og unge arbeidsledige. Derfor skal prosjektet være basert på arbeidsmarkedets behov, slik at ungdommene tilegner seg kompetanse det er behov for i arbeidslivet, sier Jacobsen.

Hun er opptatt av at regionalt samarbeid er svært viktig for å lykkes med dette.

ANNONSE

– Samlet sett har samarbeidspartnerne svært god innsikt i arbeidsmarkedet. Når alle partene også er svært dedikerte, og prioriterer deltagelse og bidrag til prosjektet høyt, har vi gode forutsetninger for å levere det arbeidsmarkedet har behov for, sier Jacobsen.

– Hele 2 av 3 bedrifter i NHO forteller oss at de ikke får dekket sitt behov for arbeidskraft. Samtidig står over 600.000 mennesker i arbeidsfør alder utenfor arbeidsliv eller utdanningsløp i Norge. Godt inkluderingsarbeid er vinn-vinn, ettersom flere kan få arbeidsglede og mening i et yrkesaktivt liv – samtidig som arbeidsgivere får dekket sitt behov for arbeidskraft. For oss i NHO Viken Oslo og våre medlemmer, er det naturlig å bidra og samarbeide i dette prosjektet. Dette er verdien av den norske trepartsmodellen i praksis, sier Vegard Einan, regiondirektør i NHO Oslo og Viken.

Testes ut i Østfold

Første fase i samarbeidet er et forprosjekt. Her skal samarbeidspartnerne teste ut ordningen ut dette året, i et begrenset området. Valget falt på Østfold.

– For at forprosjektet ikke skulle bli for stort, var det nødvendig å begrense det geografiske området det skal gjennomføres i. Vi valgte Østfold fordi det er dette området i Viken som har flest unge som står utenfor jobb og utdanning. Derfor var det særlig viktig å komme i gang med arbeidet her, sier Jacobsen.

Steinar Hansen, direktør for NAV Øst-Viken, ser frem til å starte forprosjektet nettopp i deres region.

–Vi er veldig godt fornøyde med at Viken fylkeskommune, NHO, LO og vi i NAV skal samarbeide i dette forprosjektet, og jeg er spesielt glad for at vi har samlet oss om Østfold som satsingsområde i denne første fasen. I Østfold har vi mye å ta tak i, og for å lykkes er vi helt avhengig av å samordne kompetanse, tiltak og virkemidler slik vi nå gjør. Vi har i flere år samarbeidet for å gi flere unge muligheter for å komme i utdanning eller jobb. Vi har fått til mye, og alt ligger nå til rette for et godt videre samarbeid, sier Hansen.

Forprosjektet skal danne grunnlaget for en anbefaling om videreføring, og om det i så fall skal oppjusteres til et hovedprosjekt. I og med at Viken skal oppløses, blir beslutningen om en eventuell videreføring tatt i de tre nye fylkeskommunene.

Fakta om PIAU-prosjektet

  • PIAU-prosjektet er et samarbeid mellom Viken fylkeskommune, NAV, NHO og LO.
  • Prosjektet ble startet etter at fylkestinget i Viken besluttet at det skulle tas initiativ til et samarbeid med partene i arbeidslivet, med mål om å få unge som aldri har vært i arbeidslivet i varig jobb eller utdanning.
  • Det er lagt til rette for gjennomføring av et forprosjekt, evaluering og anbefaling for eventuell videreføring. Prosjektet skal gjennomføres i Østfold.
  • Evalueringen vil danne grunnlag for at de tre nye fylkene kan vurdere videreføring og oppskalering, enten i hvert av de nye fylkene eller som et samarbeid på tvers av fylkene.
  • Tilbudet til ungdommen i prosjektet baserer seg på individuell plan, brukermedvirkning og en variert tiltaksportefølje, basert på hver enkelt ungdoms behov.
  • De unge vil være i aldersgruppen 16-29 år.

ANNONSE

ANNONSE

Vi trenger en oppussingslan for skole-Norge

Politiet stanset bil – to personer pågrepet